Kadın Hastalıkları ve Doğum
08 Eylül 2022

2022 EYLÜL AYI KADIN DOĞUM VE HASTALIKLARI ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
NÖBETSEPTİKACİLPOL1POL2POL3POL4POL 5POL 6EK BİNA POLAMELİYAT 1AMELİYAT 2AMELİYAT 3AMELİYAT4AMELİYAT5AMELİYAT6AMELİYAT7İCAP
1.09.2022M.CULHAM.CULHAH.BÜYÜKAŞIKC.MİÇOOĞULLARIA.BEYAZITA.KAHRAMANM.AÇIKGÖZA.YORULMAZU.KUDRETY.KARADAŞD.K.ŞİMŞEKH.ÇAYD.ÖZKAYAÇ.ÇELİKD.K.ŞİMŞEK
2.09.2022A.YORULMAZA.BEYAZITU.KUDRETH.ÇAYD.ÖZKAYAC.MİÇOOĞULLARIH.BÜYÜKAŞIKA.KAHRAMANM.AÇIKGÖZY.KARADAŞA.YORULMAZM.CULHAÇ.ÇELİKD.K.ŞİMŞEKM.CULHA
3.09.2022M.AÇIKGÖZA.BEYAZIT
4.09.2022H.ÇAYÇ.ÇELİK
5.09.2022D.K.ŞİMŞEKÇ.ÇELİKA.YORULMAZF.S.BASTACIA.KAHRAMANM.GÜVERCİNÇİA.BEYAZITM.CULHAM.DEDEY.KARADAŞD.K.ŞİMŞEKH.ÇAYM.AÇIKGÖZH.BÜYÜKAŞIKC.MİÇOOĞULLARIU.KUDRETD.ÖZKAYAA.YORULMAZ
6.09.2022Ç.ÇELİKC.MİÇOOĞULLARID.ÖZKAYAU.KUDRETH.ÇAYM.AÇIKGÖZF.S.BASTACIA.YORULMAZA.BEYAZITY.KARADAŞÇ.ÇELİKD.K.ŞİMŞEKM.CULHAA.KAHRAMANM.GÜVERCİNÇİM.DEDEH.BÜYÜKAŞIKM.AÇIKGÖZ
7.09.2022U.KUDRETH.ÇAYA.BEYAZITA.YORULMAZM.DEDEA.KAHRAMAND.ÖZKAYAM.GÜVERCİNÇİH.BÜYÜKAŞIKY.KARADAŞU.KUDRETÇ.ÇELİKF.S.BASTACID.K.ŞİMŞEKM.AÇIKGÖZM.CULHAC.MİÇOOĞULLARIF.S.BASTACI
8.09.2022C.MİÇOOĞULLARIA.YORULMAZÇ.ÇELİKA.KAHRAMANH.BÜYÜKAŞIKF.S.BASTACIM.GÜVERCİNÇİD.K.ŞİMŞEKM.CULHAY.KARADAŞC.MİÇOOĞULLARIU.KUDRETA.BEYAZITD.ÖZKAYAH.ÇAYM.DEDEM.AÇIKGÖZÇ.ÇELİK
9.09.2022D.ÖZKAYAF.S.BASTACID.K.ŞİMŞEKM.CULHAM.AÇIKGÖZH.BÜYÜKAŞIKÇ.ÇELİKM.DEDEM.GÜVERCİNÇİY.KARADAŞD.ÖZKAYAC.MİÇOOĞULLARIA.KAHRAMANA.BEYAZITA.YORULMAZH.ÇAYU.KUDRETU.KUDRET
10.09.2022F.S.BASTACIÇ.ÇELİK
11.09.2022M.AÇIKGÖZH.ÇAY
12.09.2022Ç.ÇELİKC.MİÇOOĞULLARID.K.ŞİMŞEKA.KAHRAMANF.S.BASTACIA.BEYAZITM.DEDEU.KUDRETH.ÇAYY.KARADAŞÇ.ÇELİKM.AÇIKGÖZM.GÜVERCİNÇİH.BÜYÜKAŞIKM.CULHAD.ÖZKAYAC.MİÇOOĞULLARI
13.09.2022A.BEYAZITM.DEDEF.S.BASTACIH.BÜYÜKAŞIKD.ÖZKAYAC.MİÇOOĞULLARIM.CULHAH.ÇAYM.GÜVERCİNÇİY.KARADAŞA.BEYAZITÇ.ÇELİKA.KAHRAMANU.KUDRETD.K.ŞİMŞEKM.AÇIKGÖZH.ÇAYM.AÇIKGÖZ
14.09.2022D.K.ŞİMŞEKÇ.ÇELİKU.KUDRETM.CULHAM.GÜVERCİNÇİA.KAHRAMANH.ÇAYC.MİÇOOĞULLARIH.BÜYÜKAŞIKY.KARADAŞD.K.ŞİMŞEKA.BEYAZITM.AÇIKGÖZM.DEDED.ÖZKAYAÇ.ÇELİK
15.09.2022C.MİÇOOĞULLARIU.KUDRETA.KAHRAMANH.ÇAYM.DEDEM.CULHAM.GÜVERCİNÇİÇ.ÇELİKM.AÇIKGÖZY.KARADAŞC.MİÇOOĞULLARID.K.ŞİMŞEKA.BEYAZITH.BÜYÜKAŞIKM.GÜVERCİNÇİD.ÖZKAYAH.ÇAY
16.09.2022H.ÇAYA.BEYAZITH.BÜYÜKAŞIKM.GÜVERCİNÇİA.KAHRAMAND.K.ŞİMŞEKM.AÇIKGÖZD.ÖZKAYAM.DEDEY.KARADAŞH.ÇAYC.MİÇOOĞULLARIÇ.ÇELİKU.KUDRETM.CULHAU.KUDRET
17.09.2022M.AÇIKGÖZF.S.BASTACI
18.09.2022M.DEDEM.CULHA
19.09.2022A.BEYAZITD.ÖZKAYAD.K.ŞİMŞEKC.MİÇOOĞULLARIU.KUDRETF.S.BASTACIM.AÇIKGÖZM.CULHAM.GÜVERCİNÇİY.KARADAŞA.BEYAZITM.DEDEÇ.ÇELİKH.ÇAYA.YORULMAZA.KAHRAMANH.BÜYÜKAŞIKA.YORULMAZ
20.09.2022C.MİÇOOĞULLARID.K.ŞİMŞEKM.CULHAA.KAHRAMANH.ÇAYM.AÇIKGÖZF.S.BASTACIM.DEDEA.YORULMAZY.KARADAŞC.MİÇOOĞULLARIA.BEYAZITH.BÜYÜKAŞIKÇ.ÇELİKM.GÜVERCİNÇİU.KUDRETD.ÖZKAYAM.DEDE
21.09.2022M.AÇIKGÖZM.DEDEM.GÜVERCİNÇİA.YORULMAZD.K.ŞİMŞEKU.KUDRETÇ.ÇELİKA.KAHRAMANF.S.BASTACIY.KARADAŞM.AÇIKGÖZC.MİÇOOĞULLARIH.BÜYÜKAŞIKA.BEYAZITH.ÇAYM.CULHAD.ÖZKAYAH.ÇAY
22.09.2022M.DEDEU.KUDRETD.K.ŞİMŞEKD.ÖZKAYAA.BEYAZITC.MİÇOOĞULLARIH.ÇAYM.CULHAH.BÜYÜKAŞIKY.KARADAŞM.DEDEM.AÇIKGÖZF.S.BASTACIÇ.ÇELİKA.YORULMAZM.GÜVERCİNÇİA.KAHRAMANC.MİÇOOĞULLARI
23.09.2022D.K.ŞİMŞEKH.ÇAYM.GÜVERCİNÇİÇ.ÇELİKF.S.BASTACIA.BEYAZITH.BÜYÜKAŞIKA.YORULMAZC.MİÇOOĞULLARIY.KARADAŞD.K.ŞİMŞEKM.DEDEM.AÇIKGÖZU.KUDRETM.CULHAD.ÖZKAYAA.YORULMAZ
24.09.2022M.CULHAA.BEYAZIT
25.09.2022U.KUDRETC.MİÇOOĞULLARI
26.09.2022F.S.BASTACIA.YORULMAZM.AÇIKGÖZM.DEDEA.KAHRAMANA.BEYAZITD.K.ŞİMŞEKD.ÖZKAYAM.CULHAY.KARADAŞF.S.BASTACIU.KUDRETC.MİÇOOĞULLARIH.BÜYÜKAŞIKH.ÇAYÇ.ÇELİKM.GÜVERCİNÇİM.DEDE
27.09.2022A.YORULMAZC.MİÇOOĞULLARID.K.ŞİMŞEKH.ÇAYH.BÜYÜKAŞIKA.KAHRAMANA.BEYAZITU.KUDRETM.DEDEY.KARADAŞA.YORULMAZF.S.BASTACIÇ.ÇELİKM.CULHAM.GÜVERCİNÇİM.AÇIKGÖZD.ÖZKAYAD.K.ŞİMŞEK
28.09.2022M.DEDEA.BEYAZITH.ÇAYM.GÜVERCİNÇİC.MİÇOOĞULLARIÇ.ÇELİKM.AÇIKGÖZM.CULHAH.BÜYÜKAŞIKY.KARADAŞM.DEDEA.YORULMAZD.K.ŞİMŞEKA.KAHRAMANF.S.BASTACIU.KUDRETD.ÖZKAYAC.MİÇOOĞULLARI
29.09.2022U.KUDRETD.K.ŞİMŞEKC.MİÇOOĞULLARIF.S.BASTACIA.KAHRAMANH.BÜYÜKAŞIKM.AÇIKGÖZM.GÜVERCİNÇİH.ÇAYY.KARADAŞU.KUDRETM.DEDEA.BEYAZITA.YORULMAZM.CULHAÇ.ÇELİKD.ÖZKAYAA.BEYAZIT
30.09.2022M.CULHAM.CULHAD.K.ŞİMŞEKA.KAHRAMANA.YORULMAZF.S.BASTACIH.ÇAYD.ÖZKAYAA.BEYAZITY.KARADAŞM.GÜVERCİNÇİU.KUDRETM.DEDEH.BÜYÜKAŞIKM.AÇIKGÖZC.MİÇOOĞULLARIÇ.ÇELİKF.S.BASTACI