İdari Birimler
21 Aralık 2023

İDARİ BİRİMLER

Adli Kalem

Ambar / Ayniyat

Arşiv

Ayniyat Saymanlığı

Bilgi İşlem

Biomedikal

Biomedikal Depo

Çalışan Hakları

Çamaşırhane

Demirbaş Ambarı

Disiplin Birimi

Eczane

Eğitim Birimi

Enfeksiyon Kontrol Birimi

Evrak Kayıt

Evrak Tasdik

Faturalama

Gelir / Tahakkuk

Güvenlik Hizmetleri Birimi

Hasta Hakları Birimi

Hasta Kayıt Birimi

İstatistik Birimi

İş sağlığı ve Güvenliği Birimi

Kalite Yönetim Birimi

MHRS

Morg

Mutemetlik

Organ Bağışı

Ön Mali Kontrol

Personel Özlük / Yazı İşleri Birimi

Sağlık Kurulu

Santral

Satın Alma

Sivil Savunma

Sosyal Hizmetler

Tanıtım ve İletişim Birimi

Teknik Atölye

Teknik Destek Hizmetleri

Terzihane

Çevre Sağlığı

Tıbbi Sarf Ambarı

TİG / Klinik Kodlama Birimi

Tüketim Ambarı

USS

Vezne

Yemekhane Hizmetleri