Doktor Çalışma Programı
09 Mayıs 2022

HATAY DEVLET HASTANESİ 2022 MAYIS PEDİATRİ ÇALIŞMA LİSTESİ
ANA BİNAEK BİNA
TARİHACİL NÖBETYYBÜ NÖBETCYB NÖBETACİLPLK1PLK 2PLK 3PLK 4PLK5CYBYD SERVİSİAMELİYATHANEYENİDOĞAN YOĞUN BAKIMEK BİNA İCAPPLK1PLK 2PLK3
1.05.2022C.KURTS.MENGÜLLÜİ.ABACI
2.05.2022H.BULUTH.AÇIKİ.YÜCESOY
3.05.2022H.AŞKARM.A.ÇETİNN.ÖZDEMİR
4.05.2022C.KURT(N)G.ALDIÇR.ÖZALP
5.05.2022S.MENGÜLLÜ(y)H.AÇIKM.A.ÇETİNH.AŞKARİ.ABACIN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞY.AYDINM.A.ÇETİNH.AŞKARM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZA.ABAS.PİŞİRENA.ABAA.MURATOĞLU
6.05.2022R.ÖZALPİ.ABACIA.MURATOĞLUS.PİŞİRENY.AYDINN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞM.A.ÇTİNA.ABAH.AŞKARM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZC.KURTC.KURTG.ALDIÇA.MURATOĞLU
7.05.2022H.AÇIKA.ABAM.A.ÇETİN
8.05.2022S.MENGÜLLÜC.KURTH.AŞKAR
9.05.2022A.MURATOĞLUS.PİŞİRENİ.YÜCESOYB.YÜKSEKİ.ABACIN.ÖZDEMİRA.ABAM.A.ÇETİNH.AÇIKM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZY.AYDINR.ÖZALPG.ALDIÇY.AYDIN
10.05.2022M.A.ÇETİNA.ABAY.AYDINH.AÇIKİ.ABACIC.KURTN.ÖZDEMİRR.ÖZALPY.AYDINM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZG.ALDIÇS.MENGÜLLÜG.ALDIÇH.AŞKAR
11.05.2022G.ALDIÇS.MENGÜLLÜH.AÇIKA.ALAKUŞA.MURATOĞLUN.ÖZDEMİRH.AÇIKR.ÖZALPİ.ABACIM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZS.PİŞİRENC.KURTS.PİŞİRENH.AŞKAR
12.05.2022M.A.ÇETİNS.PİŞİREN(h)A.ABAİ.ABACIA.ABAA.MURATOĞLUY.AYDINR.ÖZALPN.ÖZDEMİRM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZH.AŞKARC.KURTA.ALAKUŞH.AŞKAR
13.05.2022H.BULUTN.ÖZDEMİRR.ÖZALPC.KURTY.AYDINİ.ABACIA.ALAKUŞA.MURATOĞLUH.AÇIKM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKG.K.BEYAZS.MENGÜLLÜS.MENGÜLLÜG.ALDIÇH.AŞKAR
14.05.2022B.YÜKSEKH.AŞKARY.AYDIN
15.05.2022S.MENGÜLLÜR.ÖZALPG.ALDIÇ
16.05.2022A.ALAKUŞC.KURTİ.ABACIM.A.ÇETİNY.AYDINN.ÖZDEMİRA.ABAİ.ABACIİ.YÜCESOYM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTG.K.BEYAZA.MURATOĞLS.PİŞİRENA.MURATOĞLUH.AŞKAR
17.05.2022H.BULUTİ.YÜCESOYH.AŞKARA.MURATOĞLUY.AYDINA.ABAN.ÖZDEMİRM.A.ÇETİNR.ÖZALPM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKG.K.BEYAZS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜG.ALDIÇS.PİŞİREN
18.05.2022R.ÖZALPA.MURATOĞLUS.MENGÜLLÜG.ALDIÇİ.ABACIA.ABAA.ALAKUŞM.A.ÇETİNN.ÖZDEMİRM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKG.K.BEYAZC.KURTC.KURTY.AYDINS.PİŞİREN
19.05.2022A.ABAİ.YÜCESOYC.KURT
20.05.2022S.İCİLA.ALAKUŞS.PİŞİRENGİZEMR.ÖZALPN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞA.MURATOĞLUİ.ABACIM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTY.AYDINY.AYDINS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
21.05.2022C.KURTA.MURATOĞLUS.PİŞİREN
22.05.2022İ.ABACIY.AYDINB.SARIGÜL
23.05.2022A.ALAKUŞG.ALDIÇA.MURATOĞLUR.ÖZALPH.AÇIKİ.YÜCESOYN.ÖZDEMİRM.A.ÇETİNA.MURATOĞLUM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTS.PİŞİRENC.KURTS.PİŞİRENH.AŞKAR
24.05.2022M.A.ÇETİNR.ÖZALPB.SARIGÜLS.İCİLH.AÇIKİ.YÜCESOYN.ÖZDEMİRY.AYDINİ.ABACIM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.YÜKSEKH.BULUTH.AŞKARC.KURTS.PİŞİRENH.AŞKAR
25.05.2022H.BULUTA.ALAKUŞC.KURTN.ÖZDEMİRH.AÇIKİ.YÜCESOYİ.ABACIY.AYDINA.MURATOĞLUM.OKURM.İNELM.İNELA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.YÜKSEKS.PİŞİRENS.PİŞİRENG.ALDIÇH.AŞKAR
26.05.2022B.YÜKSEKİ.ABACIN.ÖZDEMİRB.SARIGÜLR.ÖZALPY.AYDINİ.YÜCESOYN.ÖZDEMİRİ.ABACIM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLG.ALDIÇG.ALDIÇH.AŞKAR
27.05.2022M.İNELY.AYDING.ALDIÇH.BULUTA.ALAKUŞİ.YÜCESOYR.ÖZALPA.ABAY.AYDINM.OKURM.İNELS.İCİLA.YEŞİLKILIÇC.KURTC.KURTG.ALDIÇH.AŞKAR
28.05.2022H.BULUTN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞ
29.05.2022M.İNELH.AŞKAR(s)A.ABA
30.05.2022G.ALDIÇM.A.ÇETİNS.MENGÜLLÜY.AYDINN.ÖZDEMİRİ.YÜCESOYA.ALAKUŞİ.ABACIA.MURATOĞLUR.ÖZALPM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTH.AÇIKC.KURTS.PİŞİRENH.AÇIK
31.05.2022A.MURATOĞLUA.ALAKUŞH.AÇIKS.MENÜLLÜN.ÖZDEMİRA.ABAY.AYDINR.ÖZALPİ.YÜCESOYİ.ABACIM.OKURM.İNELM.İNELS.İCİLA.TOKSÖZA.YEŞİLKILIÇB.SARIGÜLB.YÜKSEKH.BULUTH.AŞKARC.KURTS.PİŞİRENH.AŞKAR