Doktor Çalışma Programı
03 Ekim 2022

HATAY DEVLET HASTANESİ 2022 EKİM PEDİATRİ ÇALIŞMA LİSTESİ
ANA BİNAEK BİNA
TARİHACİL NÖBETYYBÜ NÖBETCYB NÖBETACİLPLK1PLK 2PLK 3PLK 4PLK5CYBYD SERVİSİAMELİYATHANEYENİDOĞAN YOĞUN BAKIMEK BİNA İCAPPLK 2PLK3
PLK1
1.10.2022EMREH.AŞKARİ.ABACI
2.10.2022H.BULUTi)SEDATA.ABA
3.10.2022H.AŞKARN.ÖZDEMİRH.B.AÇKMUZAFFERM.ALİ.ÇETİNİ.YÜCESOYİ.ABACIEMREALİA.ALAKUŞR.ÖZALPS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜG.ALDIÇ
4.10.2022C.KURTSEDATM.ALİ.ÇETİNEMREALİİ.YÜCESOYA.ABAR.ÖZALPA.ALAKUŞS.PİŞİRENİ.ABACIMUZAFFERS.MENGÜLLÜG.ALDIÇ
5.10.2022H.B.AÇIKİ.ABACIMUZAFFERH.BULUTMUZAFFERİ.YÜCESOYSEDATR.ÖZALPEMREG.ALDIÇALİ
6.10.2022C.KURTİ.YÜCESOYR.ÖZALPS.İCİLR.ÖZALPEMRESEDATAYGÜLİ.YÜCESOYG.ALDIÇALİ
7.10.2022H.BULUT(n)EMREH.B.AÇIKB.YÜKSEKH.B.AÇIKMUZAFFERSEDATAYGÜLEMREİ.ABACIALİ
8.10.2022MUZAFFERC.KURTSEDAT
9.10.2022İ.ABACIH.B.AÇIKİ.YÜCESOY
10.10.2022A.ABA(b)ALİMUZAFFERSEDATM.ALİ.ÇETİNR.ÖZALPEMREN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
11.10.2022SEDATN.ÖZDEMİRC.KURTS.PİŞİRENM.ALİ.ÇETİNİ.YÜCESOYR.ÖZALPEMREA.ALAKUŞİ.ABACIS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
12.10.2022H.B.AÇIKA.ABAH.AŞKARMUZAFFERİ.ABACIİ.YÜCESOYR.ÖZALPEMREA.ALAKUŞALİG.ALDIÇS.MENGÜLLÜM.ALİ.ÇETİNS.PİŞİREN
13.10.2022SEDATG.ALDIÇC.KURTİ.YÜCESOYM.ALİ.ÇETİNALİİ.ABACIN.ÖZDEMİRR.ÖZALPA.ALAKUŞEMREMUZAFFERS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
14.10.2022S.MENGÜLLÜ(y)S.PİŞİRENH.AŞKARGİZEM-ALİİ.YÜCESOYA.ABAN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞM.ALİ.ÇETİNMUZAFFERAUGÜLEMREİ.ABACI
15.10.2022A.ABAR.ÖZALPN.ÖZDEMİR
16.10.2022G.ALDIÇS.MENGÜLLÜS.İCİL
17.10.2022H.BULUTALİEMREA.ABAM.ALİ.ÇETİNİ.ABACIMUZAFFERN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞİ.YÜCESOYR.ÖZALPS.PİŞİRENH.AŞKAR
18.10.2022A.ABA(y)A.ALAKUŞG.ALDIÇN.ÖZDEMİRM.ALİ.ÇETİNA.ABAMUZAFFERR.ÖZALPİ.ABACIS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
19.10.2022M.ALİ ÇETİNS.MENGÜLLÜS.PİŞİRENALİR.ÖZALPİ.YÜCESOYMUZAFFERN.ÖZDEMİRİ.ABACIEMREM.ALİ.ÇETİNH.AŞKAR
20.10.2022H.BULUT(s)H.AŞKARALİAYGÜLR.ÖZALPİ.YÜCESOYMUZAFFERN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞİ.ABACIG.ALDIÇEMRE
21.10.2022R.ÖZALPG.ALDIÇAYGÜLİ.ABACIR.ÖZALPİ.YÜCESOYMUZAFFERN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞEMRES.PİŞİRENS.MENGÜLLÜ
22.10.2022ALİMUZAFFERY.AYDIN
23.10.2022S.PİŞİRENEMREA.ALAKUŞ
24.10.2022ALİ(b)M.ALİ.ÇETİNS.MENGÜLLÜY.AYDINİ.ABACIİ.YÜCESOYA.ABAN.ÖZDEMİRR.ÖZALPMUZAFFERG.ALDIÇH.AŞKAR
25.10.2022S.İCİLA.ALAKUŞALİG.ALDIÇMUZAFFERİ.YÜCESOYA.ABAİ.ABACIR.ÖZALPN.ÖZDEMİREMRES.PİŞİRENH.AŞKAR
26.10.2022R.ÖZALPA.ABAEMRES.MENGÜLLÜM.ALİ.ÇETİNİ.YÜCESOYİ.ABACIN.ÖZDEMİRMUZAFFERG.ALDIÇS.PİŞİRENH.AŞKAR
27.10.2022H.BULUTİ.ABACIG.ALDIÇM.ALİ.ÇETİNMUZAFFERİ.YÜCESOYALİN.ÖZDEMİRA.ALAKUŞS.PİŞİRENS.MENGÜLLÜH.AŞKAR
28.10.2022AYGÜLİ.YÜCESOYM.ALİ.ÇETİNA.ALAKUŞMUZAFFERALİA.ABAN.ÖZDEMİREMRES.MENGÜLLÜS.PİŞİRENG.ALDIÇH.AŞKAR
29.10.2022S.MENGÜLLÜS.PİŞİRENB.YÜKSEK
30.10.2022A.ALAKUŞM.ALİ.ÇETİNH.BULUT
31.10.2022AYGÜLMUZAFFERS.MENGÜLLÜR.ÖZALPİ.ABACIİ.YÜCESOYA.ABAN.ÖZDEMİRALİH.AŞKARS.PİŞİRENG.ALDIÇEMRE