Doktor Çalışma Programı
03 Ekim 2022

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2022 EKİM AYI GÖZ POLK.ÇALIŞMA LİSTESİ
ANA BİNAEK BİNA
TARİHNÖBETPOL-1POL-2POL-3POL-4KONS.POL-5POL-6POL-7HEYETAMELİYATPOL-1KONS.POL-2POL-3
01 Ekim 2022 CumartesiELA EREN
02 Ekim 2022 PazarMEHMET YILMAZ
03 Ekim 2022 PazartesiARİF CİHANGİR YILMAZORHAN KARADERYA CİNDARİKERAY BEYAZELA ERENAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZAGHATİCE YILDIRIM GÖRÜRMEHMET YILMAZTUNÇ ARMAN KEÇECI
04 Ekim 2022 SalıELA ERENMEHMET YILMAZELA ERENALAYIDIN GÜNDUZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZDC HYGERAY BEYAZORHAN KARA
05 Ekim 2022 ÇarşambaMEHMET YILMAZDERYA CİNDARİKHATİCE YILDIRIM GÖRÜRALAYIDIN GÜNDÜZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZ MY EEORHAN KARAERAY BEYAZTUNÇ ARMAN KEÇECI
06 Ekim 2022 PerşembeARİF CİHANGİR YILMAZELA ERENDERYA CİNDARIKMEHMET YILMAZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZOK EBALAYİDİN GÜNDÜZHATİCE YILDIRIM GÖRÜR
07 Ekim 2022 CumaERAY BEYAZELA ERENERAY BEYAZHATICE YILDIRIM GÖRÜRALAYİDİN GÜNDÜZARİF CİHANGİR YILMAZACY AKMEHMET YILMAZDERYA CİNDARİK
08 Ekim 2022 CumartesiERAY BEYAZ
09 Ekim 2022 PazarELA EREN
10 Ekim 2022 PazartesiALAYIDIN GÜNDÜZELA ERENMEHMET YILMAZERAY BEYAZHATİCE YILDIRIM GÖRÜRAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZAGDERYA CİNDARİKORHAN KARATUNÇ ARMAN KEÇECI
11 Ekim 2022 SalıORHAN KARAORHAN KARAELA ERENALAYIDIN GÜNDÜZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZDC HYGERAY BEYAZMEHMET YILMAZ
12 Ekim 2022 ÇarşambaDERYA CİNDARİKHATİCE YILDIRIM GÖRÜRERAY BEYAZDERYA CİNDARİKAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZ MY EEORHAN KARAALAYIDIN GÜNDÜZTUNÇ ARMAN KEÇECİ
13 Ekim 2022 PerşembeALAYIDIN GÜNDÜZMEHMET YILMAZELA ERENALAYIDIN GÜNDÜZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZOK EBHATİCE YILDIRIM GÖRÜRDERYA CINDARIK
14 Ekim 2022 CumaERAY BEYAZHATICE YILDIRIM GÖRÜRORHAN KARADERYA CİNDARİKMEHMET YILMAZERAY BEYAZARİF CİHANGİR YILMAZACY AKALAYIDIN GÜNDÜZELA EREN
15 Ekim 2022 CumartesiARİF CİHANGİR YILMAZ
16 Ekim 2022 PazarORHAN KARA
17 Ekim 2022 PazartesiDERYA CİNDARİKMEHMET YILMAZERAY BEYAZORHAN KARAHATİCE YILDIRIM GÖRÜRAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZAGELA ERENDERYA CINDARIKTUNÇ ARMAN KEÇECİ
18 Ekim 2022 SalıELA ERENERAY BEYAZMEHMET YILMAZALAYIDIN GÜNDÜZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZDC HYGORHAN KARAELA EREN
19 Ekim 2022 ÇarşambaORHAN KARADERYA CİNDARİKALAYİDIN GÜNDÜZHATİCE YILDIRIM GÖRÜRAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZ MY EEERAY BEYAZORHAN KARATUNÇ ARMAN KEÇECİ
20 Ekim 2022 PerşembeARİF CİHANGİR YILMAZDERYA CİNDARİKMEHMET YILMAZELA ERENAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZOK EBALAYIDIN GÜNDÜZHATICE YILDIRIM GÖRÜR
21 Ekim 2022 CumaHATİCE YILDIRIM GÖRÜRELA ERENERAY BEYAZDERYA CİNDARİKORHAN KARAARİF CİHANGİR YILMAZACY AKHATICE YILDIRIM GÖRÜRALAYİDİN GÜNDÜZMEHMET YILMAZ
22 Ekim 2022 CumartesiORHAN KARA
23 Ekim 2022 PazarERAY BEYAZ
24 Ekim 2022 PazartesiMEHMET YILMAZDERYA CİNDARİKMEHMET YILMAZORHAN KARAERAY BEYAZAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZAGHATİCE YILDIRIM GÖRÜRELA ERENTUNÇ ARMAN KEÇECİ
25 Ekim 2022 SalıALAYIDIN GÜNDÜZALAYIDIN GÜNDÜZORHAN KARAELA ERENAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZDC HYGERAY BEYAZMEHMET YİLMAZ
26 Ekim 2022 ÇarşambaELA ERENHATICE YILDIRIM GÖRÜRALAYIDIN GÜNDÜZDERYA CİNDARİKAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZ MY EEORHAN KARAERAY BEYAZTUNÇ ARMAN KEÇECİ
27 Ekim 2022 PerşembeORHAN KARAELA ERENMEHMET YILMAZHATICE YILDIRIM GÖRÜRAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZOK EBDERYA CİNDARİKALAYİDİN GÜNDÜZ
28 Ekim 2022 CumaDERYA CİNDARİKORHAN KARADERYA CCİNDARİKERAY BEYAZALAYIDIN GÜNDÜZARİF CİHANGİR YILMAZACY AKMEHMET YILMAZHATİCE YILDIRIM GÖRÜRELA EREN
29 Ekim 2022 CumartesiMEHMET YILMAZ
30 Ekim 2022 PazarARİF CİHANGİR YILMAZ
31 Ekim 2022 PazartesiMEHMET YILMAZMEHMET YILMAZDERYA CİNDARİKORHAN KARAELA ERENAYHAN KÖRARİF CİHANGİR YILMAZ AGHATİCE YILDIRIM GÖRÜRERAY BEYAZ