Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi
27 Mayıs 2021

Bilindiği üzere DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 salgını kritik hasta sayıları ile birlikte gerek kliniklerin gerekse yoğun bakım iş yükünün de artmasına neden olmuştur. Bu süreçte özellikle yoğun bakım uzmanlığı bulunmayan hekimler için uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından alanında uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü hazırlanmıştır. Bahse konu eğitimler ÇKYS’de kayıtlı olan ve kamu, özel ve üniversitede çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr adresinden kayıt yaptırarak ücretsiz olarak eğitimi alma imkanı tanınmıştır.  

Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES)'e ulaşmak için tıklayınız
yogunbakimjpeg.png