Komite, Komisyon ve Ekipler
29 Haziran 2022

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Serhat KARAPINAR

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Süheyla KALA

Hasta Güvenliği Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Hasta Güvenliği Komitesi

Kalite Direktörü

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Alanlar.

Serap AŞMER

Hasta Güvenliği Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Komite Sekreteryası ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Emine ALDEMİR

Hasta Güvenliği Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Doğru Kimliklendirme ve Etkili İletişim Ortamı

Tüm Eğitimler

Uz. Dr. Ceyda KOCAOĞLU

Hasta Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hastane Enfeksiyon İşlemleri

Sevilay BOZKURT

Hasta Güvenliği Komitesi

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hasta Bilgileri ve Kayıtlarının Çalışanlar Arasında Güvenli Şekilde Devredilmesi

Genel Yoğun Bakım İşlemleri

Sevgi ATEŞ

Hasta Güvenliği Komitesi

YDYB.Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

YDYB Üniteleri

YDYB İşlemleri

Fatma ÖCAY

Hasta Güvenliği Komitesi

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hasta Bilgileri ve Kayıtlarının Çalışanlar Arasında Güvenli Şekilde Devredilmesi

Çocuk Yoğun Bakım İşlemleri

İsmet BAŞİBÜYÜK

Hasta Güvenliği Komitesi

KVC-Koroner Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hasta Bilgileri ve Kayıtlarının Çalışanlar Arasında Güvenli Şekilde Devredilmesi

KVC-Koroner Yoğun Bakım İşlemleri

Tülay GÜRBÜZ

Hasta Güvenliği Komitesi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Hastaların Güvenli Transferi

Ameliyathane İşlemleri

Ahmet TÜRKKAN

Hasta Güvenliği Komitesi

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Acil Servis İşleyişleri

Acil Servis Tüm İşlemleri

Muammer ATEŞ

Hasta Güvenliği Komitesi

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

M. Mahir KARACA

Hasta Güvenliği Komitesi

Radyoloji Teknisyenleri Birim Sorumlusu

Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

Radyoloji Ünitesi

Uz. Dr. Berkay KÜÇÜK

Hasta Güvenliği Komitesi

Yoğun bakım Sorumlu Hekimi

Yoğun bakım Üniteleri

Yoğun bakım Üniteleri

Ecz. Muhittin ŞENSOY

Hasta Güvenliği Komitesi

Eczane Birim Sorumlusu

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Hastane Eczane ve Medikal-Sarf Depolar

Aynur BASIK

Hasta Güvenliği Komitesi

Doğumhane Birim Sorumlusu

Doğumhane

Doğumhane İşlemleri

Mezago ALHAS

Hasta Güvenliği Komitesi

Biyokimya Lab. Sorumlusu

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Pınar AKSOY

Hasta Güvenliği Komitesi

Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bulut HASKİOĞLU

Hasta Güvenliği Komitesi

Patoloji Lab. Sorumlusu

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji Laboratuvarı

Ali NALBANTOĞLU

Hasta Güvenliği Komitesi

Biyomedikal Teknik Birim Sorumlusu

Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması

Biyomedikal ve Klinik Müh. Hiz.

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Süheyla KALA

Eğitim Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Faaliyetleri

Komitenin Tüm İşlevleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Eğitim Komitesi

Kalite Direktörü

SKS Eğitimleri

Kalite Yönetimi

Emine ALDEMİR

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

Sevcan DAŞDEMİR

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

Nesrin SÖKER

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

İzdahar DİKKAYA

Eğitim Komitesi

Ebe (Gebe Eğitimi Hemşiresi)

Gebe eğitimleri

Gebe Eğitim Faaliyetleri

Sevilay KURU

Eğitim Komitesi

Hemşire (Diyabet Eğitimi Hemşiresi)

Diyabet Eğitimleri

Diyabet Eğitimleri

Fatma İNAL

Eğitim Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Eğitimleri

Enfeksiyon İşlemleri

İsmail ALTUNÖZ

Eğitim Komitesi

Psikolog

Tüm Eğitimler

Tüm Birimler

Serap AŞMER

Eğitim Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

SKS Eğitimleri

Kalite Yönetimi

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Başhekim Yardımcısı (İşveren Vekili)

Tüm Kurul Kararları

Tüm Alanlar

Uz. Dr. Nesip KALACI

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Abdurrahman SARCAN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Ahmet ORAL

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Müdür Yardımcısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Kalite Direktörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Serkan Sabit DURAN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Mustafa Kemal AKIN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Sivil Savunma Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Emrah ZEMZEMOĞLU

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Elektrik Elektronik Mühendisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Kenan DÖNMEZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Mehmet KUŞ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Çalışan Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Hüseyin YILDIZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Genel Hizmetli Personel Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Uğur BİLMEZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İşçi Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Cuma ZOBU

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Güvenlik Birim Sorumlusu (İşçi Temsilcisi)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

Serap AŞMER

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Kalite Birimi Çalışanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Özer İNAL

Tesis Güvenliği Komitesi

Teknik Hizmetler Müdürü (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Abdurrezzak HİLOOĞLU

Tesis Güvenliği Komitesi

Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı

Bina Turları, Teknik Altyapı

Teknik Hizmetler

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Tesis Güvenliği Komitesi

Kalite Direktörü

Bina Turları, Afet ve Acil Durum Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

Bahadır BİNİCİ

Tesis Güvenliği Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Bina Turları, Afet ve Acil Durum Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

Semra DEMİREL

Tesis Güvenliği Komitesi

Çevre Sağlığı Teknikeri

Atık Yönetimi Ve Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

Atık Yönetimi

Mustafa Kemal AKIN

Tesis Güvenliği Komitesi

Sivil Savunma Uzmanı

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları, Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Bina Turu Kayıtları, Tehlikeli Maddeler

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Emrah ZEMZEMOĞLU

Tesis Güvenliği Komitesi

Elektrik Elektronik Mühendisi

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları, Bina Turu Kayıtları, Tehlikeli Maddeler

Teknik Hizmetler

Kenan DÖNMEZ

Tesis Güvenliği Komitesi

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

Teknik Hizmetlere Ait Kararlar, Hastane Altyapı Güvenliğinin Sağlanması

Teknik Hizmetler

Serkan Sabit DURAN

Tesis Güvenliği Komitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliğine ait kararlar ve İş Sağlığı Güvenliğinin Sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Ali NALBANTOĞLU

Tesis Güvenliği Komitesi

Biyomedikal Teknik Birim Sorumlusu(Sürekli İşçi)

Tıbbi Cihazların Bakım, Ayar ve Kalibrasyon İşlemleri

Tüm Cihazlar

Cuma ZOBU

Tesis Güvenliği Komitesi

Güvenlik Birim Sorumlusu

Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Güvenlik Önlemleri

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Ceyda KOCAOĞLU

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Feride İŞİTEMEZ

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Serhat KARAPINAR

Enfeksiyon Komitesi

Başhekim Yardımcısı

Ameliyathane Alanlarına Ait Kararlar

Ameliyathane Hizmetleri

Uz. Dr. Musa Gürel KUKUL

Enfeksiyon Komitesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Hizmetlerine Kararlar

 

Süheyla KALA

Enfeksiyon Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

Abdurrahman SARCAN

Enfeksiyon Komitesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetlerine Ait Kararlar

Destek ve Kalite Hizmetleri

Uz. Dr. Cafer MİÇOĞULLARI

Enfeksiyon Komitesi

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Güvenli Cerrahi, Ameliyathane Enfeksiyonları, Cerrahi Allan Enfeksiyonları

Ameliyathane, Poliklinikler, Acil, Doğumhane Hizmetleri

Uz. Dr. Levent ET

Enfeksiyon Komitesi

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvara Ait Kararlar

Laboratuvar Hizmetleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Enfeksiyon Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite Yönetimi ve Enfeksiyon Göstergeleri Takibi

Kalite Yönetimi

Betül M. BAYAROĞULLARI

Enfeksiyon Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Yönetimi ve Enfeksiyon Göstergeleri Takibi

Kalite Yönetimi

Uz. Dr. Abdullah BULĞURCU

Enfeksiyon Komitesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Cerrahi Alanlara Ait Kararlar

Cerrahi Alanlar

Uz. Dr. Berkay KÜÇÜK

Enfeksiyon Komitesi

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğunbakım Alanlarına Ait Kararlar

Yoğun Bakım Hiz.

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Enfeksiyon Komitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı

Yenidoğan Yoğun Bakıma Ait Kararlar

Yenidoğan Yoğun Bakım Hiz.

Uz. Dr. Cihat YEL

Enfeksiyon Komitesi

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Acil Servis Alanlarına Ait Kararlar

Acil Sağlık Hizmetleri

Tülay GÜRBÜZ

Enfeksiyon Komitesi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Güvenli Cerrahi, Ameliyathane Enfeksiyonları, Cerrahi Allan Enf.

Ameliyathane

Sevilay BOZKURT

Enfeksiyon Komitesi

Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

Yoğunbakım Enfeksiyonları

Yoğunbakımlar

Semra DEMİREL

Enfeksiyon Komitesi

Çevre Sağlığı Teknikeri

Ünite İçi Atık ve Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Ecz. Muhittin ŞENSOY

Enfeksiyon Komitesi

Eczane Birim Sorumlusu

İlaç-Malzeme Yönetimi Takibi

Eczane Hizmetleri

Sevgi ATEŞ

Enfeksiyon Komitesi

YDYBÜ Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları

YDYB Ünitesi

Fatma İNAL

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Selda GÜLERYÜZ

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Serpil SABUNCU

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Yıldız BİNİCİ

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

Kübra AKSOY

Enfeksiyon Komitesi

 

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Sterilizasyon Hizmetleri

Serkan Sabit DURAN

Enfeksiyon Komitesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliğine ait kararlar ve İş Sağlığı Güvenliğinin Sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Başhekim Yrd. Biyokimya Uzmanı (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Cihan URAL

Tranfüzyon Güv.Komitesi

Hemotoloji Uzmanı

 

 

Uz. Dr. Şermin Meriç YAPAR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Mikrobiyoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Transfüzyon Merkezi Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Mustafa CEMALOĞLU

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Hematoloji - Onkoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Çocuk servisleri, çocuk yandallar

Uz. Dr. Murat KÖSTÜ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Neonotoloji

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Yenidoğan yoğunbakım üniteleri

Uz. Dr. Cihat YEL

Transfüzyon Güv. Komitesi

Acil tıp uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Acil servis Hizmetleri

Dr. Gönül OKTAY

Transfüzyon Güv. Komitesi

Pratisyen Hekim

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Talasemi Merkezi Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Cafer MİÇOĞULLARI

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane, poliklinikler, acil, doğumhane

Uz. Dr. Hasan AŞKAR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane Hiz.

Uz. Dr. Bülent ABDULHAYOĞLU

Transfüzyon Güv. Komitesi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane

Uz. Dr. Mehmet AL

Transfüzyon Güv. Komitesi

İç Hastalıkları. Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Dahiliye Poliklinik Ve Servisler

Uz. Dr. Nihat GÜZELSAĞALTICI

Transfüzyon Güv. Komitesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Cerrahi Poliklinik Ve Servisler

Uz. Dr. Dılşa MIZRAK KAYA

Transfüzyon Güv. Komitesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Onkoloji Poliklinik Ve Servisler

Uz. Dr. Can HÜZMELİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Nefroloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Nefroloji Poliklinik Ve Servisler

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

Uz. Dr. Hasan YOLDAŞ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ortopedi Servisi

Ayşe KONYALİGİL

Transfüzyon Güv. Komitesi

İstatistik Birim Sorumlusu

Kan merkezinin istatistik raporlarını gözden geçirip analiz eder.

İstatistik Hizmetleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyeler

Kalite Yönetimi

Ülkü ÇOŞKUN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyeler

Kalite Yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları

Yılmaz ELMAS

Tranfüzyon Güv. Komitesi

Kliniklerden Sorumlu Gözetmen Hemşire

Kliniklerde Tranfüzyon İşleyişi

Tüm Klinikler

Fazilet BİLGİN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Talesemi Birim Sorumlusu

Talesemi Birimi Transfüzyon İşleyişi

Talesemi Hizmetleri

Layık CİDE

Transfüzyon Güv. Komitesi

Tranfüzyom Birim Sorumlusu (Biyolog)

Transfüzyon öncesi, sonrası İşlemler

Transfüzyon Hizmetleri

Esra ÇİÇEK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Hemovijilans Hemşiresi

Hemovijilans Faaliyetleri, Komite Organizasyonu ve Sekreteryası

Kan ve Kan ürünleri kullanımı

Erkan ZUBİOĞLU

Transfüzyon Güv. Komitesi

Arşiv Birim Sorumlusu

Tıbbi Doküman Arşivleme İşlemleri

 

Arşiv Hizmetleri

Dudu KEKEÇ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Onkoloji Servisi Birim Sorumlusu

Onkoloji Servisi Transfüzyon İşleyişi

Onkoloji Servisi

Sevgi ATEŞ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Yenidoğan Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğunbakım Transfüzyon İşleyişi

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

Ayşe TIRAŞLI

Transfüzyon Güv. Komitesi

Dahiliye Servis Sorumlusu Hemşiresi

Dahiliye Servisi Transfüzyon İşleyişi

Dahiliye Servisi

Aliye ÇELİK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Servis Sorumlu Hemşiresi

Çocuk Servisi Transfüzyon İşleyişi

Çocuk Servisleri

Mehtap DOĞAN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ortopedi Servis Sorumlu Hemşiresi

Ortopedi Servisi Transfüzyon İşleyişi

Ortopedi Servisi

Demet AYNACI GÜMÜŞLÜ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Genel Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi

Genel Cerrahi Servisi Transfüzyon İşleyişi

Genel Cerrahi Servisi

Sevilay BOZKURT

Transfüzyon Güv. Komitesi

Genel Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

Yoğunbakım Ünitesi Transfüzyon İşleyişi

Yoğunbakım Ünitesi

İsmet BAŞİBÜYÜK

Transfüzyon Güv. Komitesi

KVC-Koroner Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

KVC-Koroner Yoğunbakım Transfüzyon İşleyişi

KVC-Koroner Yoğunbakım Ünitesi

Hüseyin ÖZKAN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Anestezi Teknisyenleri Sorumlusu

Ameliyathane Transfüzyon İşleyişi

Ameliyathane Hizmetleri

Ahmet TÜRKKAN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Acil Servis Sorumlusu

Acil Servis Transfüzyon İşleyişi

Acil Servis Hizmetleri

Kafiye BAYTAR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kadın Doğum Servis Sorumlusu

Kadın Doğum Servisi İşleyişi

Kadın Doğum Servis Hizmetleri

Eyyam ÖZGÜN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ek Bina Cerrahi Servis Sorumlusu

Ek Bina Cerrahi Servis İşleyişi

Ek Bina Cerrahi Servis Hizmetleri

Nilay KARASALİH

Transfüzyon Güv. Komitesi

Acil Yoğunbakım Sorumlusu

Acil Yoğunbakım Ünitesi İşleyişi

Acil Yoğun Bakım Ünite Hizmetleri

Sevil TEKİN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Beyin Cerrahi Servis Sorumlusu

Beyin Cerrahi Servis İşleyişi

Beyin Cerrahi Servis Hizmetleri

Fatma ÖCAY

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Yoğunbakım Sorumlusu

Çocuk Yoğunbakım Ünitesi İşleyişi

Çocuk Yoğunbakım Ünitesi Hizmetleri

Mehmet KUŞ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Palyatif Sorumlusu

Palyatif Bakım İşleyişi

Palyatif Bakım Kliniği Hizmetleri

Ayşe KONYALİGİL

Transfüzyon Güv. Komitesi

İstatistik Birim Sorumlusu

İstatistik İşleyişi

İstatistik Hizmetleri

M. Reşit KESİK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Hast. Servis Sorumlusu

Çocuk Hast. Servisi İşleyişi

Çocuk Hast. Servis Hizmetleri

Mustafa YILMAZ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Karma Cerrahi Servis Sorumlusu

Karma Cerrahi Servis İşleyişi

Karma Cerrahi Servis Hizmetleri

Serpil KILINÇ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Diyaliz Ünitesi Sorumlusu

Diyaliz Ünitesi İşleyişi

Diyaliz Ünitesi Hizmetleri

Seval KELEŞ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Hematoloji Servis Sorumlusu

Hematoloji Servis İşleyişi

Hematoloji Servis Hizmetleri

Ayşe ÇETİN

Transfüzyon Güv. Komitesi

KVC Yoğunbakım Ünitesi Sorumlusu

KVC Yoğunbakım Ünitesi İşleyişi

KVC Yoğunbakım Ünitesi Hizmetleri

Emel ELMAS

Transfüzyon Güv. Komitesi

Nefroloji Servis Sorumlusu

Nefroloji Servisi İşleyişi

Nefroloji Servis Hizmetleri

Tülay GÜRBÜZ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ameliyathane Sorumlusu

Ameliyathane İşleyişi

Ameliyathane Hizmetleri

Meryem BAŞTÜRK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kadın Doğum Cerrahi Servis Sorumlusu

Kadın Doğum Cerrahi Servis İşleyişi

Kadın Doğum Cerrahi Servis Hizmetleri

Emine ALDEMİR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hizmetleri İşleyişi

Eğitim Hizmetleri

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Radyasyon Güv. Komitesi

Başhekim Yardımcısı (Biyokimya Uzmanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Ahmet Can Çağlar

Radyasyon Güv. Komitesi

Radyasyon Onkoloji Uzmanı

Radyasyon Onkoloji Alanları

Radyasyon Onkoloji Birimi

Uz. Dr. Suat DURSUN

Radyasyon Güv. Komitesi

Radyoloji Uzmanı

Görüntüleme Hizmetleri

Görüntüleme Hizmetlerinin Tüm Alanları

Uz. Dr. Deniz YIKAR

Radyasyon Güv. Komitesi

Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Alanları

Nükleer Tıp

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Radyasyon Güv. Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi

Betül M. BAYAROĞULLARI

Radyasyon Güv. Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi

M. Mahir KARACA

Radyasyon Güv. Komitesi

Görüntüleme Birim Çalışanı

Görüntüleme Hizmetleri

Görüntüleme Hizmetlerine Ait Tüm Alanları

Cüneyt GÜNDOĞAN

Radyasyon Güv. Komitesi

Görüntüleme Birim Çalışanı

Tomografi Hizmetleri

Tomografi Hizmetlerine Ait Alanlar

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

İlaç Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Süheyla KALA

İlaç Yönetim Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hasta Bakım Hizmetleri ve Tüm Klinikler

Sağlık Bakım Hizmetleri

Erhan SIĞIRTMAÇ

İlaç Yönetim Ekibi

Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı

Stok Miktar, Miat Takipleri Ve Kontrolleri

Tüm Depolar

Ecz. Muhittin ŞENSOY

İlaç Yönetim Ekibi

Baş Eczacı

Tüm Hastane İlaç-Malzeme Sirkülasyonu

Eczane Hizmetleri

Ecz. İrfan YELOĞLU

İlaç Yönetim Ekibi

Eczacı

Tüm Hastane İlaç-Malzeme Sirkülasyonu

Eczane Hizmetleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İlaç Yönetim Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Güvencesi Konusunda Gerekli Olan Durumlarda Hastanenin Diğer Ekip Ve Komisyonlarına Tavsiyelerde Bulunur

Kalite Yönetimi

Betül Mercan BAYAROĞULLARI

İlaç Yönetim Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Güvencesi Konusunda Gerekli Olan Durumlarda Hastanenin Diğer Ekip Ve Komisyonlarına Tavsiyelerde Bulunur

 

Uz. Dr. Ceyda KOCAOĞLU

İlaç Yönetim Ekibi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

EHU, Akılcı İlaç Kullanımı, Cerrahi Profilaksi Rehberleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

İlaç Yönetim Ekibi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hekimi

Yenidoğan Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Sevgi ATEŞ

İlaç Yönetim Ekibi

Yenidoğan Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Sevilay BOZKURT

İlaç Yönetim Ekibi

Genel Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Yoğun Bakım Hizmetleri

İsmet BAŞİBÜYÜK

İlaç Yönetim Ekibi

Koroner Yoğunbakım Sorumlusu

Koroner Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Koroner Yoğun Bakım Hiz.

Fatma ÖCAY

İlaç Yönetim Ekibi

Çocuk Yoğunbakım Sorumlusu

Çocuk Yoğunbakım İlaç Takip İşlemleri

Çocuk Yoğunbakım Hiz.

Hüseyin ÖZKAN

İlaç Yönetim Ekibi

Anestezi Teknisyenleri Birim Sorumlusu

Ameliyathane ve Diğer Birimlerin İlaç Takip İşlemleri

Ameliyathane Hizmetleri

Yıldız BİNİCİ

İlaç Yönetim Ekibi

Enfeksiyon Hemşiresi

Akılcı İlaç Kullanımı, Cerrahi Profilaksi Rehberleri Ve Eğitimleri

Enfeksiyon Hizmetleri

Aynur BASIK

İlaç Yönetim Ekibi

Doğumhane Birim Sorumlusu

Doğum Hizmetleri İlaç ve Malzeme Takip İşlemleri

Doğum Hizmetleri

Ahmet TÜRKKAN

İlaç Yönetim Ekibi

Acil Servis Sorumlusu (Ana bina)

 

Acil Servis İlaç ve Malzeme Takip İşlemleri

Acil Sağlık Hizmetleri

Gülcan ÇAM

İlaç Yönetim Ekibi

Acil Servis Sorumlusu (Ek bina)

 

Acil Servis İlaç ve Malzeme Takip İşlemleri

Acil Sağlık Hizmetleri

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Dr. Figen DUMAN

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekibin aldığı Tüm Kararlar

Ekibin Tüm İşlevleri

 

Süheyla KALA

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Direktörü

Hasta Hakları ve Dışındaki Şikayet ve Öneriler

Kalite Yönetimi

 

Mesut ÇAM

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri

Hasta Hakları Hiz.

 

Şükriye TUNCER

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Hasta Hakları ve Dışındaki Şikayet ve Öneriler

Kalite Yönetimi

 

Meryem KARAMAN

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Memur

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri

Hasta Hakları Hiz.

 

Elif YILMAZ

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Hemşire

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri (Ek Bina)

Hasta Hakları Hiz.

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Dr. Figen DUMAN

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

Süheyla KALA

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

Ömer KONYALIGİL

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Şikayet-Öneri Kutuları, HBYS Üzerinden Olan Şikayetler

Çalışan Öneri Şikayetleri

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Direktörü

Çalışanların Şikayet ve Öneri Takipleri

Kalite Yönetimi

 

Şükriye TUNCER

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Çalışanların Şikayet ve Öneri Takipleri

Kalite Yönetimi

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Dr. Figen DUMAN

Öz Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Direktörü

Ekibin Gerekli Uygulamaları ve Organizasyonu

Kalite ve Verimlilik Hiz.

Ülkü ÇOŞKUN

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.i

Serap AŞMER

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

Betül M. BAYAROĞULLARI

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

 

Bahadır BİNİCİ

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

Şükriye TUNCER

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

Aylin KİMYACIOĞLU

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Ekibin Gerekli Uygulamaları ve Organizasyonu (sekreterya işlemleri)

Kalite ve Verimlilik Hiz.

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Abdurrahman SARCAN

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Hüseyin MERT

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Afet Planı, Tahliye Planı

Ana Bina

Ahmet ORAL

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Müdür Yardımcısı

Ek Bina Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ek Bina

Mustafa K. AKIN

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Ekibin Gerekli Uygulamaları ve Sekrerteryası

Sivil Savunma Hiz.

Ahmet KILCI

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Bilgi İşlem Birim Çalışanı

Sistem Destek Uygulamaları

Bilgi İşlem Hiz.

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Standartları

Kalite Yönetimi

Ülkü COŞKUN

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Kalite Standartları

Kalite Yönetimi

Emrah ZEMZEMOĞLU

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Elektrik Elektronik Mühendisi

Teknik Alanlar

Teknik Hiz.

Kenan DÖNMEZ

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Teknik Birim Sorumlusu

Teknik Alanlar

Teknik Hiz.

Cuma ZOBU

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Güvenlik Birim Sorumlusu

Güvenlik, Koruma

Güvenlik Hiz.

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Özer İNAL

Bina Turu Ekibi

Teknik Hizmetler Müdürü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Abdurrezzak HİLOOĞLU

Bina Turu Ekibi

Müdür Yardımcısı

Teknik Alan Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Alanlar

Mustafa K. AKIN

Bina Turu Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Ekip Sekreteryası

Organizasyon İşlemleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Bina Turu Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Standartları ve Gerekli İyileştirmelerin Takibi

Kalite Yönetimi

Bahadır BİNİCİ

Bina Turu Ekibi

Kalite Birimi

Kalite Standartları ve Gerekli İyileştirmelerin Takibi

Kalite Yönetimi

Fatma İNAL

Bina Turu Ekibi

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi Programı

Enfeksiyon Hizmetleri

Ülkü COŞKUN

Bina Turu Ekibi

Kalite Birimi

Kalite Standartları ve Gerekli İyileştirmelerin Takibi

Kalite Yönetimi

Emrah ZEMZEMOĞLU

Bina Turu Ekibi

Elektrik Elektronik Mühendisi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Hiz.

Kenan DÖNMEZ

Bina Turu Ekibi

Teknik Birim Sorumlusu

İyileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Hiz.

Semra DEMİREL

Bina Turu Ekibi

Çevre Sağlığı Teknisyeni

Atık Yönetim Çalışmaları

AtıkYönetimi Hiz.

Serkan Sabit DURAN

Bina Turu Ekibi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İSG Hiz.

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Figen DUMAN

Nütrisyon Destek Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip Başkanı)

Nütrisyon Yönetimi

Ekibin Tüm Faaliyetleri

Süheyla KALA

Nütrisyon Destek Ekibi

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Sağlık Uygulamaları

Servisler, Yoğun Bakım

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Nütrisyon Destek Ekibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Uz. Dr. Berkay KÜÇÜK

Nütrisyon Destek Ekibi

Yoğunbakım Uzmanı

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Hizmetleri

Derya KADIOĞLU

Nütrisyon Destek Ekibi

Eczacı

Eczane Hizmetleri

TPN Ünitesi, İlaç Depo

Yeliz İLKBAŞARAN

Nütrisyon Destek Ekibi

Diyetisyen

Diyet Uygulamaları

Servisler, Yoğunbakımlar

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Nütrisyon Destek Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

İrfan YELOĞLU

Nütrisyon Destek Ekibi

Eczacı

Eczane Hizmetleri

Eczacılık Hizmetleri

Serap AŞMER

Nütrisyon Destek Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

Gülay GÖNÇ

Nütrisyon Destek Ekibi

Nütrisyon Hemşiresi

TPN hazırlanması, Dağıtımı

TPN Ünitesi

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd (. Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Süheyla KALA

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Tüm Renkli Kodların Tatbikatları, İşleyişi, Tespit Edilen Eksiklikler

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Ahmet ORAL

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı (Ek Bina)

Ek Bina Tüm Renkli Kodlarının İşleyişinin Sağlanması

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Hüseyin MERT

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı

Tüm Renkli Kod Hizmetlerinde Güvenlik, Destek ve Ekipman Eksikliğinin Giderilmesi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Abdurrezzak HİLOOĞLU

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı

Renkli Kodların Teknik Olarak İşleyişinin Sağlanması

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Uz. Dr. Bülent ABDULHAYOĞLU

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Mavi Kod İşleyişi

Mavi Kod Yönetimi

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları, Renkli Kod Tatbikatları ve İşleyişi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Ömer KONYALIGİL

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

Beyaz Kod İşleyişi

Beyaz Kod Yönetimi

Ülkü COŞKUN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Uygulamaları, Renkli Kod Tatbikatları ve İşleyişi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

Mustafa K. AKIN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Kırmızı Kod İşleyişi

Kırmızı Kod Yönetimi

Hüseyin ÖZKAN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Anestezi Teknisyenleri Birim Sorumlusu

Mavi Kod İşleyişi

Mavi Kod Yönetimi

Cuma ZOBU

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Güvenlik Birim Sorumlusu (Ana Bina)

Tüm Kodların Güvenliği

Güvenlik Hizmetleri

Yunus ÖZKAN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Güvenlik Birim Sorumlusu (Ek Bina)

Tüm Kodların Güvenliği

Güvenlik Hizmetleri

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Özgür ŞAHAN

Bilgi Güvenliği Ekibi

Başhekim Yardımcısı(Ekip Başkanı )

Ekibin Tüm Alanları

Bilgi Yönetim Sisteminin Tüm Alanları

Ali H. DEMİRLİ

Bilgi Güvenliği Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Ve Verimlilik Hizmetleri Yönetimi

Kalite ve Verimlilik Alanları

Osman KAYA

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS Tüm Alanları

Muammer ATEŞ

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS Tüm Alanları

Ahmet KILCI

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS Tüm Alanları

Nebil BAYRAKTAR

Bilgi Güvenliği Ekibi

Sistem Destek Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS üm Alanları

Kemal GÜNERİ

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS Tüm Alanları

Şükriye TUNCER

Bilgi Güvenliği Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Ve Verimlilik Hizmetleri İşleyişi

Kalite ve Verimlilik Alanları

Mehmet KAYA

Bilgi Güvenliği Ekibi

Sistem Destek Çalışanı

Sistem Teknik Destek Hizmetleri

Sistem Teknik Destek Alanları

Zehra SİPAHİOCAĞI

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Çalışanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

SBS Destek Alanları

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Kalite Direktörü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Alanları

Sisteme Yapılan Tüm Bildirimler

Bahadır BİNİCİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Bildirimlerin Takibi, Ekip Sekreteryası

Bildirim Listeleri

Muhittin ŞENSOY

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Baş Eczacı

İlaç Hataları Bildirimleri

Eczane, İlaç Depo

Mezago ALHAS

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Biyokimya Birim Sorumlusu

Laboratuvar Hataları Bildirimleri

Laboratuvarlar

Layık CİDE

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Transfüzyon Birim Sorumlusu

Transfüzyon Hataları Bildirimleri

Transfüzyon Merkezi, Transfüzyon İşleyişi

Kısmet KABAALİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

İş Yeri Hekimliği Çalışanı

Çalışan Güvenliği Bildirimleri

Çalışan Güvenliği

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Özgür ŞAHAN

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip Başkanı )

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm Alanları

Uz. Dr. Berkay KÜÇÜK

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Yoğun bakım Hekimi

Yoğun bakım Vizit ve Karar Mekanizması

Yoğun bakım Hizmetleri

İ. Murat KAHRAMAN

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Sunum Alanları

Sosyal Hizmetler

Buket Mehtap YATAR

 

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Hemşire

Ekip Organizasyon ve Sekreteryası

Yetki Verilen Alanlar

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

Uz. Dr. Arif Cihangir YILMAZ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Göz Hastalıkları Uzmanı

Katarakt Takibi

USS Göz Hastalıkları Verileri

Uz. Dr. Serdar TOKSÖZ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Üroloji Uzmanı

Prostat CA Takibi

USS Ürolojik Hastalıklarının Verileri

Uz. Dr. Mustafa MAVİ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kalp Damar Cerrahisi

Koroner Kalp Hastalıkları Takibi

USS Kalp Hastalıkları Verileri

Uz. Dr. Barış KAVVASOĞLU

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kardiyoloji Uzmanı

Koroner Kalp Hastalıkları Takibi

USS Kalp Hastalıkları Verileri

Uz. Dr. Hasan YOLDAŞ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Ortopedi Uzmanı

Diz Kalça Protezleri Takibi

USS Ortopedi Hastalıklarının Verileri

Uz. Dr. Özge ESKİOCAK

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Dahiliye Uzmanı

DM Takibi

USS Dahiliye Hastalıklarının Verileri

Uz. Dr. Özcan DEMETGÜL

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Nöroloji Uzmanı

İnme Takibi

USS Nörolojik Hastalıkların Verileri

Uz. Dr. Özlem SÖNMEZ AKGÜL

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Göğüs Hastalıları Uzmanı

KOAH Takibi

USS Göğüs Hastalıklarının Verileri

Uz. Dr. Boran Cihat KARAKUŞ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Genel Cerrahi Uzmanı

Kolorektal CA Takibi

USS Gastroloji Hastalıkları Verileri

Şükriye TUNCER

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Ekip Sekreteryası

Tüm Birimler

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Başhekim Yardımcısı (Komisyon Başkanı)

Komisyonun Tüm Kararları

Komisyonun Tüm İşlevleri

Uz. Dr. Yasemin HAKİMOĞLU

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Lab. Verileri

Biyokimya Lab. Hizmetleri

Uz. Dr. Şermin Meriç YAPAR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Transfüzyon Merkezi. Verileri

Transfüzyon Merkezi Hizmetleri

Uz. Dr. Ceyda KOCAOĞLU

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyon Hast. Lab. Verileri

Enfeksiyon Hast. Hizmetleri

Uz. Dr. Abdullah BULĞURCU

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Genel Cerrahi Uzmanı

Genel Cerrahi Lab. Verileri

Genel Cerrahi Hizmetleri

Uz. Dr. Cuma DUMAN

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikrobiyoloji Lab. Verileri

Mikrobiyoloji Lab. Hizmetleri

Beyhan HÜR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Bilgi İşlem Personeli

Tüm Kayıtların Takibi ve Organizasyonu

Komisyon Karar ve Kayıtları

Betül M. BAYAROĞULLARI

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Kontrol Çalışmaları

Komisyon Karar ve Kayıtları