Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi Açılmıştır
15 Ekim 2018

 Hastanemizde 24 Ocak 2018 tarihinde Koroner Angiografi ünitesinin hizmete girmesi ile kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi nitelik ve  ivme kazanmıştır. Kalp Damar Cerrahisi ameliyathane salonunun açık kalp ameliyatı yapılabilecek düzeye gelmesi için gerekli tıbbı cihaz ve cerrahi aletlerin teminin ardından 7 yataklı  Kardio Vasküler Cerrahi (KVC)  yoğun bakım ünitesi hazır hale getirilmiştir.

Hastanemize göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastalarımızdan ikisi için yapılan tetkik ve incelemeler sonucu koroner arter hastalığı tanısı konmuştur. Hastalarımızın açık kalp cerrahisi yöntemi ile By-pass operasyonu gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Kurumlar arası koordinasyon ile ‘Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ KVC ekibinin danışmanlığı ve katılımıyla hastanemizde bu hastalarımızın By-pass operasyonları planlanmıştır. Operasyonlar Prof. Dr. Hasan Sunar eşliğinde hastanemiz KVC uzmanları Opr.Dr. Mahmut KIŞ  ve Opr.Dr. İlker DAL tarafından  27.09.2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hastalarımız operasyon sonrası yoğun bakım takibinin ardından Kardio Vasküler Cerrahi servisinde takibe alınmış ve herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastalar kontrolleri planlanarak taburcu edilmiştir.

Taburcu işlemlerinden önce Hastane Başhekimimiz Uzm. Dr. Kemal GÜNAL ve yönetim ekibi tarafından sağlığına kavuşmuş hastalarımız ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir.

Hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen açık kalp cerrahisi operasyonları çeşitlendirilerek artmaya devam edecektir.


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg