Nasıl Muayene Olurum?
27 Mayıs 2022

Hastanemizde:

Randevu alarak;

Sağlık Bakanlığının ( 182 ) MHRS Çağrı merkezini arayarak yada MHRS Web Randevu hizmeti ( https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu)  adresini  kullanarak hastanemizde muayene olmak için randevu alabilirsiniz. 

Doğrudan Başvurarak;

-Kimlik belgenizi yanınızda bulundurunuz.
-Önce bilgisayar kaydı yapılmak üzere polikliniklerin bulunduğu yerlerdeki ilk kayıt birimlerine  uğrayınız.
-Kaydınızı yaptırınız.
-Kayıt sonrası size verilen, üzerinde bilginiz bulunan sıra numarası ile muayene olacağınız  polikliniğe gidiniz.
-Muayene için size verilen barkod sıranızı bekleyiniz. 

-Poliklinik giriş üzerindeki hasta çağrı ekranında ad ve soyadınız yanınca polikliniğe giriniz. 
-Ücretli muayene olacaksanız ilk kayıt işleminden sonra vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen makbuzla muayene olacağınız polikliniğe giderek muayenenizi olabilirsiniz.


Hangi Belgeleri Getirmeliyim?

1) SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ (SSK ÇALIŞAN-EMEKLİ, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI, GSS, GAZİLER, ER AİLELERİ, 18 YAŞ ALTI HASTALARI, TSK) KİŞİLER:

TC Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı ibraz edilerek TC Kimlik numaraları vasıtası ile Sosyal Güvenlik Kurumundan On-line Müstahaklık (Provizyon-takip no) onayı alınmak şartı ile işlemleri yapılmaktadır.


2) SSK İŞ KAZALARI: 
- İşveren tarafından düzenlenen “İş Yeri Kaza Tespit Tutanağının” fotokopisi ve üzerinde “iş kazasının oluş şeklinin, tarihinin ve görgü tanıklarının belirtildiği” günlük vizite kağıtları alınmak sureti ile işlemleri yapılır.


3) SSK YURTDIŞI SİGORTALILARI: 
-
 İlgili sigorta il müdürlüklerinden alınan ve üzerinde geçerlilik tarihleri belirtilen sağlık belgelerinin fotokopileri alınmak kaydı ile işlemleri yapılır. Bu belgede belirtilen tarihler arasında verilen tedavi hizmetlerini karşılar.

- Yurtdışı Almanya vatandaşları SGK'ya başvurarak aldıkları Yupass numaralarının yazılı olduğu yurtdışı SGK evrağı ile birlikte başvurmalıdır.

4) ER VE ERBAŞLAR: 

- Askerlik yaptıkları Kurumlara ait şubelerden muayene olmak istedikleri polikliniklere sevk kağıdı almak sureti ile muayene olabilirler.

5) ADLİ VAKALAR: 

- Kolluk kuvvetlerince hazırlanan üst yazı ve kimlik fotokopisi ibraz etmeleri sureti ile muayene işlemleri yapılır.

6) TRAFİK KAZALARI: 

- Hastanın sosyal güvencesi olması durumunda kaza geçiren aracın plaka numarası ibrazı, sosyal güvencesi olmaması durumunda ise kaza tespit tutanağının ibraz edilmesi ile işlemleri yapılır. 

NOT: Sosyal Güvenlik Kurumu ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kayıt ve kabul işlemlerinin T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilmesi için; hastanın  kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Web Servisinde tanımlı olması ve hastaneye müracaat ettiği gün itibari ile, sağlık giderlerinin sosyal güvencesi üzerinden karşılanabilme şartlarının mevzuatı uyarınca yeterli olması (yani: hak sahipliğinin SGK Web Servisinde tanımlı olması) gerekmektedir. 

7) RESMİ KURUMLAR: 

-Resmi kurumlar,  diğer banka çalışanları ve yakınları muayene olmak İstedikleri  polikliniğe ait kurumlarınca düzenlenmiş  “SEVK BELGELERİ” i ile başvurmaları gerekmektedir.


TAAHHÜTNAMELİ HASTA İŞLEMLERİ: 
* Acil Servisimize müracaat edip de, Sosyal Güvencesine ait resmi belgeleri (kimlik kartı, sevk evrakı, sağlık belgesi, vizite kağıdı vs. ) yanında olmadığı için “TAAHHÜTNAMELİ” hasta kaydı yaptıran kişiler, tedavilerini müteakip en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde sosyal güvencelerine ait yukarıda açıklanan resmi belgelerini hastanemiz “Senet Takip Birimine” getirmek zorundadır. Bu kişilerin, hastaneye müracaat ettikleri gün itibari ile kendi kurum mevzuatlarınca sağlık hizmetlerinden faydalanmada hak sahibi olmaları gerekmektedir. Hak Sahibi olup da, resmi belgelerini 10 (on) gün içerisinde hastanemize ibraz etmeyenlere de borç tahakkuk ettirilir ve haklarında alacak takibatı başlatılır. 
* Ödeme gücü olmayanların; tedavi giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalı ile karşılanabilmesi için: ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
* 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden; Trafik Kazası sonucu oluşan tedavi giderlerinin hukuki sorumlulukları dahilindeki kısımlarının kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortasınca, Karayolları Güvence Hesabınca veya ilgili kişilerce karşılanması gerektiğinden; trafik kazası sonucu tedavi gören  herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının” ve kazaya karışan araçların “Trafik Sigorta Poliçelerinin” birer nüshalarını en geç 10 (on) gün içerisinde hastanemizin faturalandırma birimine getirmeleri gerekmektedir.

 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 

-Lütfen müracaatınız sırasında hasta kayıt görevlisine sosyal güvenceniz ile ilgili bilgi ve    belgeleri doğru olarak beyan ediniz.
-Lütfen hastane kurallarına uyalım.
-Sorunlarınız tartışarak değil medeni yollarla arayalım.
-Sorunlarınızın çözümü için Hasta Hakları Birimi'ne başvurun.
-Hasta hastaneye gelmeden ilaç yazımı yapılmaz. 
-Hasta isteği doğrultusunda ilaç, rapor yazılmaz ve tetkik yaptırılmaz.