T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Hizmet Birimleri

Güncelleme Tarihi: 02/07/2021

İDARİ BİRİMLER

Adli Kalem

Ambar / Ayniyat

Arşiv

Ayniyat Saymanlığı

Bilgi İşlem

Biomedikal

Biomedikal Depo

Çalışan Hakları

Çamaşırhane

Demirbaş Ambarı

Disiplin Birimi

Eczane

Eğitim Birimi

Enfeksiyon Kontrol Birimi

Evrak Kayıt

Evrak Tasdik

Faturalama

Gelir / Tahakkuk

Güvenlik Hizmetleri Birimi

Hasta Hakları Birimi

Hasta Kayıt Birimi

İstatistik Birimi

İş sağlığı ve Güvenliği Birimi

Kalite Yönetim Birimi

MHRS

Morg

Mutemetlik

Organ Bağışı

Ön Mali Kontrol

Personel Özlük / Yazı İşleri Birimi

Sağlık Kurulu

Santral

Satın Alma

Sivil Savunma

Sosyal Hizmetler

Tanıtım ve İletişim Birimi

Teknik Atölye

Teknik Destek Hizmetleri

Terzihane

Tıbbi Evsel Atık Birimi

Tıbbi Sarf Ambarı

TİG / Klinik Kodlama Birimi

Tüketim Ambarı

USS

Vezne

Yemekhane Hizmetleri