T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Göz Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 21/06/2021

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2021 HAZİRAN AYI GÖZ POLK.ÇALIŞMA LİSTESİ
ANA BİNAEK BİNA
TARİHPOL-1POL-2POL-3POL-4POL-5POL-6POL-7POL-1POL-2POL-3
01 Haziran 2021 SalıARİF C.YILMAZERAY BEYAZÇAĞRI İLHANLOKMAN BALYENMERVE İ.TEKİNDERYA CİNDARIKAYHAN KÖRMEHMET YILMAZORHAN KARAELA EREN
02 Haziran 2021 ÇarşambaORHAN KARAARİF C.YILMAZERAY BEYAZDERYA CİNDARIKLOKMAN BALYENMERVE İ.TEKİNAYHAN KÖRÇAĞRI İLHANYUSUF KİBARALAYİDİN GÜNDÜZ
03 Haziran 2021 PerşembeALAYİDİN GÜNDÜZORHAN KARAARİF C.YILMAZERAY BEYAZDERYA CİNDARIKÇAĞRI İLHANAYHAN KÖRMERVE İ.TEKİNELA ERENMEHMET YILMAZ
04 Haziran 2021 CumaMEHMET YILMAZORHAN KARAÇAĞRI İLHANELA ERENERAY BEYAZAYHAN KÖRALAYİDİN GÜNDÜZARİF C.YILMAZYUSUF KİBAR
05 Haziran 2021 Cumartesi
06 Haziran 2021 Pazar
07 Haziran 2021 PazartesiELA ERENALAYİDİN GÜNDÜZMEHMET YILMAZMERVE İ.TEKİNERAY BEYAZLOKMAN BALYENAYHAN KÖRARİF C.YILMAZYUSUF KİBARDERYA CİNDARIK
08 Haziran 2021 SalıDERYA CİNDARIKMEHMET YILMAZALAYİDİN GÜNDÜZLOKMAN BALYENARİF C.YILMAZYUSUF KİBARAYHAN KÖRELA ERENÇAĞRI İLHANORHAN KARA
09 Haziran 2021 ÇarşambaÇAĞRI İLHANYUSUF KİBARDERYA CİNDARIKMEHMET YILMAZELA ERENORHAN KARALOKMAN BALYENMERVE İ.TEKİNALAYİDİN GÜNDÜZERAY BEYAZ
10 Haziran 2021 PerşembeLOKMAN BALYENELA ERENMERVE İ.TEKİNORHAN KARAMEHMET YILMAZDERYA CİNDARIKAYHAN KÖRÇAĞRI İLHANERAY BEYAZARİF C.YILMAZ
11 Haziran 2021 CumaERAY BEYAZÇAĞRI İLHANDERYA CİNDARIKARİF C.YILMAZLOKMAN BALYENMERVE İ.TEKİNAYHAN KÖRYUSUF KİBARORHAN KARAALAYİDİN GÜNDÜZ
12 Haziran 2021 Cumartesi
13 Haziran 2021 Pazar
14 Haziran 2021 PazartesiORHAN KARAERAY BEYAZÇAĞRI İLHANALAYİDİN GÜNDÜZMERVE İ.TEKİNARİF C.YILMAZAYHAN KÖRDERYA CİNDARIKMEHMET YILMAZELA EREN
15 Haziran 2021 SalıARİF C.YILMAZMEHMET YILMAZELA ERENERAY BEYAZORHAN KARAALAYİDİN GÜNDÜZAYHAN KÖRLOKMAN BALYENMERVE İ.TEKİNYUSUF KİBAR
16 Haziran 2021 ÇarşambaALAYİDİN GÜNDÜZMERVE İ.TEKİNLOKMAN BALYENYUSUF KİBARERAY BEYAZMEHMET YILMAZAYHAN KÖRELA ERENARİF C.YILMAZDERYA CİNDARIK
17 Haziran 2021 PerşembeMEHMET YILMAZALAYİDİN GÜNDÜZYUSUF KİBARELA ERENARİF C.YILMAZDERYA CİNDARIKAYHAN KÖRORHAN KARALOKMAN BALYENÇAĞRI İLHAN
18 Haziran 2021 CumaYUSUF KİBARORHAN KARADERYA CİNDARIKÇAĞRI İLHANALAYİDİN GÜNDÜZELA ERENLOKMAN BALYENMEHMET YILMAZERAY BEYAZMERVE İ.TEKİN
19 Haziran 2021 Cumartesi
20 Haziran 2021 Pazar
21 Haziran 2021 PazartesiELA ERENYUSUF KİBARMEHMET YILMAZORHAN KARAÇAĞRI İLHANERAY BEYAZAYHAN KÖRDERYA CİNDARIKMERVE İ.TEKİNARİF C.YILMAZ
22 Haziran 2021 SalıERAY BEYAZMERVE İ.TEKİNORHAN KARAYUSUF KİBARMEHMET YILMAZELA ERENAYHAN KÖRALAYİDİN GÜNDÜZDERYA CİNDARIKLOKMAN BALYEN
23 Haziran 2021 ÇarşambaDERYA CİNDARIKARİF C.YILMAZALAYİDİN GÜNDÜZMERVE İ.TEKİNYUSUF KİBARLOKMAN BALYENAYHAN KÖRERAY BEYAZÇAĞRI İLHANORHAN KARA
24 Haziran 2021 PerşembeÇAĞRI İLHANERAY BEYAZARİF C.YILMAZALAYİDİN GÜNDÜZORHAN KARAYUSUF KİBARAYHAN KÖRLOKMAN BALYENELA ERENMEHMET YILMAZ
25 Haziran 2021 CumaERAY BEYAZLOKMAN BALYENELA ERENMEHMET YILMAZALAYİDİN GÜNDÜZARİF C.YILMAZAYHAN KÖRYUSUF KİBARDERYA CİNDARIKMERVE İ.TEKİN
26 Haziran 2021 Cumartesi
27 Haziran 2021 Pazar
28 Haziran 2021 PazartesiORHAN KARAELA ERENYUSUF KİBARARİF C.YILMAZDERYA CİNDARIKALAYİDİN GÜNDÜZAYHAN KÖRORHAN KARAMEHMET YILMAZÇAĞRI İLHAN
29 Haziran 2021 SalıMERVE İ.TEKİNDERYA CİNDARIKÇAĞRI İLHANLOKMAN BALYENYUSUF KİBARMEHMET YILMAZELA ERENERAY BEYAZALAYİDİN GÜNDÜZLOKMAN BALYEN
30 Haziran 2021 ÇarşambaMEHMET YILMAZÇAĞRI İLHANELA ERENYUSUF KİBARÇAĞRI İLHANORHAN KARAAYHAN KÖRARİF C.YILMAZMERVE İ.TEKİNERAY BEYAZ