Komite, Komisyon ve Ekipler
07 Nisan 2022

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Dr. Figen DUMAN

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim Yardımcısı(Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

 

Süheyla KALA

Hasta Güvenliği Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Hasta Güvenliği Komitesi

Kalite Direktörü

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Alanlar.

 

Bahadır BİNİCİ

Hasta Güvenliği Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Komite Sekreteryası ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

İsminur SÖKER

Hasta Güvenliği Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri .Müdür. Yardımcısı.

Hasta Mahremiyeti, Nöbet Teslimleri, Hasta Düşmeleri, Hasta Transferleri

Tıbbi Hizmetler

 

Emine ALDEMİR

Hasta Güvenliği Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Doğru Kimliklendirme ve Etkili İletişim Ortamı

Tüm Eğitimler

 

Uz. Dr. İ.Hakkı HOROZ

Hasta Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hastane Enfeksiyon İşlemleri

 

Sevilay BOZKURT

Hasta Güvenliği Komitesi

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hasta Bilgileri ve Kayıtlarının Çalışanlar Arasında Güvenli Şekilde Devredilmesi

Genel Yoğun Bakım İşlemleri

 

Sevgi ATEŞ

Hasta Güvenliği Komitesi

YDYB.Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

YDYB Üniteleri

YDYB İşlemleri

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim Yrd./Biyokimya Uzmanı

Transfüzyon Güvenliği, Laboratuvarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

Laboratuvarların İşlemleri

 

Bircan GÜLER

Hasta Güvenliği Komitesi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Hastaların Güvenli Transferi

Ameliyathane İşlemleri

 

Abdulhamit BOZKURT

Hasta Güvenliği Komitesi

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

 

Ayhan BAYTAR

Hasta Güvenliği Komitesi

Radyoloji Teknisyenleri BirimSorumlusu

Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

Radyoloji Ünitesi

 

Ecz. Muhittin ŞENSOY

Hasta Güvenliği Komitesi

Eczane BirimSorumlusu

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Hastane Eczane ve Medikal-Sarf Depolar

 

Ali NALBANTOĞLU

Hasta Güvenliği Komitesi

Biyomedikal Teknik Birim Sorumlusu

Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması

Biyomedikal ve Klinik Müh. Hizmetleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Dr. Figen DUMAN

Eğitim Komitesi

Başhekim Yrd.(Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

 

Süheyla KALA

Eğitim Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar, Hasta Eğitimleri

Tıbbi Hizmetler

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Eğitim Komitesi

Kalite Direktörü

SKS Eğitimleri

Kalite Yönetimi

 

Emine ALDEMİR

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

 

Sevcan DAŞDEMİR

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

 

Nesrin SÖKER

Eğitim Komitesi

Eğitim Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Tüm Eğitimler

Eğitim Faaliyetleri

 

İzdahar DİKKAYA

Eğitim Komitesi

Ebe(Gebe Eğitimi Hemşiresi)

Gebe Eğitimleri

Gebe Eğitim Faaliyetleri

 

Sıdıka SALICA

Eğitim Komitesi

Hemşire (Emzirme Eğitimi Hemşiresi)

Emzirme Eğitimleri

Gebe Eğitim Faaliyetleri

 

Fatma İNAL

Eğitim Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Eğitimleri

Enfeksiyon İşlemleri

 

İsmail ALTUNÖZ

Eğitim Komitesi

Psikolog

Tüm Eğitimler

Tüm Birimler

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Başhekim Yardımcısı(İşveren Vekili)

Tüm Kurul Kararları

Tüm Alanlar

 

Uz. Dr. Nesip KALACI

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Abdurrahman SARCAN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Ahmet ORAL

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Müdür Yardımcısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Kalite Direktörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Serkan Sabit DURAN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Mustafa Kemal AKIN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Sivil Savunma Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Oğuzhan TAVŞAN

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Çevre Sağlığı Teknikeri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Serpil SABUNCU

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Enfeksiyon Hemşiresi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Emrah ZEMZEMOĞLU

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Elektirik Elektronik Mühendisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Kemal ERGİNER

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Mehmet KUŞ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Çalışan Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Hüseyin YILDIZ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Genel Hizmetli Personel Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

A.Hakkı ZEYTİNELİ

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

İşçi Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

Cuma ZOBU

İSG Kurulu/Risk Yönetim Kurulu

Güvenlik Birim Sorumlusu(İşçi Temsilcisi)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönergesinde Bulunan Sorumluluk Alanları

Yönergede Belirlenen Yetki Alanları

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Özer İNAL

Tesis Güvenliği Komitesi

Teknik Hizmetler Müdürü(Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

Abdurrahman SARCAN

Tesis Güvenliği Komitesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Afet, Atık Yönetimi, Tehlikeli Maddeler

Afet, Atık Yönetimi, Tehlikeli Maddeler

 

Osman SAKALLI

Tesis Güvenliği Komitesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Bina Turları, Teknik Altyapı

Teknik Hizmetler

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Tesis Güvenliği Komitesi

Kalite Direktörü

Bina Turları, Afet ve Acil Durum Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

 

Ülkü COŞKUN

Tesis Güvenliği Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Bina Turları, Afet ve Acil Durum Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

 

Semra DEMİREL

Tesis Güvenliği Komitesi

Çevre  Sağlığı Teknikeri

Atık Yönetimi Ve Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

Atık Yönetimi

 

Mustafa Kemal AKIN

Tesis Güvenliği Komitesi

Sivil Savunma Uzmanı

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları, Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Bina Turu Kayıtları, Tehlikeli Maddeler

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

Emrah ZEMZEMOĞLU

Tesis Güvenliği Komitesi

Elektirik Elektronik Mühendisi

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları, Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu, Bina Turu Kayıtları, Tehlikeli Maddeler

Teknik Hizmetler

 

Kemal ERGİNER

Tesis Güvenliği Komitesi

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

Teknik Hizmetlere Ait Kararlar, Hastane Altyapı Güvenliğinin Sağlanması

Teknik Hizmetler

 

Ali NALBANTOĞLU

Tesis Güvenliği Komitesi

Biyomedikal Teknik Birim Sorumlusu(Sürekli İşçi)

Tıbbi Cihazların Bakım, Ayar ve Kalibrasyon İşlemleri

Tüm Cihazlar

 

Cuma ZOBU

Tesis Güvenliği Komitesi

Güvenlik Birim Sorumlusu

Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Güvenlik Önlemleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Ceren AÇIKALIN

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

 

Dr. İ. Alpay ÖZKAYA

Enfeksiyon Komitesi

Başhekim Yardımcısı

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

Süheyla KALA

Enfeksiyon Komitesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

Abdurrahman SARCAN

Enfeksiyon Komitesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetlerine Ait Kararlar

Destek ve Kalite Hizmetleri

 

Uz. Dr. Cafer MİÇOĞULLARI

Enfeksiyon Komitesi

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Güvenli Cerrahi, Ameliyathane Enfeksiyonları, Cerrahi Allan Enfeksiyonları

Ameliyathane, Poliklinikler, Acil, Doğumhane Hizmetleri

 

Uz. Dr. Levent ET

Enfeksiyon Komitesi

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvara Ait Kararlar

Laboratuvar Hizmetleri

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Enfeksiyon Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite Yönetimi ve Enfeksiyon Göstergeleri Takibi

Kalite Yönetimi

 

Betül Mercan BAYAROĞULLARI

Enfeksiyon Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Yönetimi ve Enfeksiyon Göstergeleri Takibi

Kalite Yönetimi

 

Uz. Dr. Hüseyin DUR

Enfeksiyon Komitesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Cerrahi Alanlara Ait Kararlar

Cerrahi Alanlar

 

Uz. Dr. Hasan AŞKAR

Enfeksiyon Komitesi

Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Servisleri ve Pediatri Yoğunbakım Alanlarına Ait Kararlar

Pediatri Servisleri, Pediatri Yoğunbakım

 

Uz. Dr. Metin ESER

Enfeksiyon Komitesi

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğunbakım Alanlarına Ait Kararlar

Yoğun Bakım Hiz.

 

Uz. Dr. Serhat KARAPINAR

Enfeksiyon Komitesi

Başhekim Yardımcısı

Ameliyathane Alanlarına Ait Kararlar

Ameliyathane Hizmetleri

 

Uz. Dr. Cihat YEL

Enfeksiyon Komitesi

AcilServis Sorumlu Hekimi

Acil Servis Alanlarına Ait Kararlar

Acil Sağlık Hizmetleri

 

Bircan GÜLER

Enfeksiyon Komitesi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Güvenli Cerrahi, Ameliyathane Enfeksiyonları, Cerrahi Allan Enf.

Ameliyathane

 

Sevilay BOZKURT

Enfeksiyon Komitesi

Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

Yoğunbakım Enfeksiyonları

Yoğunbakımlar

 

Semra DEMİREL

Enfeksiyon Komitesi

Çevre Sağlığı Teknikeri

Ünite İçi Atık ve Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

 

Ecz. Muhittin ŞENSOY

Enfeksiyon Komitesi

Eczane BirimSorumlusu

İlaç-Malzeme Yönetimi Takibi

Eczane Hizmetleri

 

Sevgi ATEŞ

Enfeksiyon Komitesi

YDYBÜ BirimSorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları

YDYB Ünitesi

 

Fatma İNAL

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

Selda GÜLERYÜZ

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

Serpil SABUNCU

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

Yıldız BİNİCİ

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Hemşiresi

Komite Sekreteryası Ve Organizasyonu

Komite Organizasyonu, Kararların Takibi, Yaptırımı

 

Kübra AKSOY

Enfeksiyon Komitesi

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Sterilizasyon Hizmetleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Başhekim Yrd. Biyokimya Uzmanı (Komite Başkanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

 

Uz. Dr. Şermin Meriç YAPAR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Mikrobiyoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Transfüzyon Merkezi Tüm İşlevleri

 

Uz. Dr. Cafer MİÇOĞULLARI

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane, poliklinikler, acil, doğumhane

 

Uz. Dr. Hasan AŞKAR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane Hiz.

 

Uz. Dr. Bülent ABDULHAYOĞLU

Transfüzyon Güv. Komitesi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ameliyathane

 

Uz. Dr. Murat GÜLLÜ

Transfüzyon Güv. Komitesi

İç Hastalıkları. Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Dahiliye Poliklinik Ve Servisler

 

Uz. Dr. Hüseyin DUR

Transfüzyon Güv. Komitesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Cerrahi Poliklinik Ve Servisler

 

Uz. Dr. Utku Burak BOZBULUT

Transfüzyon Güv. Komitesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Onkoloji Poliklinik Ve Servisler

 

Uz. Dr. Can HÜZMELİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Nefroloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Nefroloji Poliklinik Ve Servisler

 

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

 

Uz. Dr. Memduh HEYBELİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Transfüzyon işleyişini ve reaksiyonlarını değerlendirir

Ortopedi Servisi

 

Ayşe KONYALİGİL

Transfüzyon Güv. Komitesi

İstatistik Birim Sorumlusu

Kan merkezinin istatistik raporlarını gözden geçirip analiz eder.

İstatistik Hizmetleri

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi

 

 

Ülkü COŞKUN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları

 

 

Fazilet BİLGİN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Talesemi Birim Sorumlusu

Talesemi Birimi Transfüzyon İşleyişi

Talesemi Hizmetleri

 

 

Layık CİDE

Transfüzyon Güv. Komitesi

Tranfüzyom Birim Sorumlusu (Biyolog)

Transfüzyon öncesi, sonrası İşlemler

Transfüzyon Hizmetleri

 

 

Esra ÇİÇEK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Hemovijilans Hemşiresi

Hemovijilans Faaliyetleri, Komite Organizasyonu ve Sekreteryası

Kan ve Kan ürünleri kullanımı

 

 

Ali SAYIN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Arşiv Birim Sorumlusu

Tıbbi Doküman Arşivleme İşlemleri

 

Arşiv Hizmetleri

 

 

Dudu KEKEÇ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Onkoloji Servisi Birim Sorumlusu

Onkoloji Servisi Transfüzyon İşleyişi

Onkoloji Servisi

 

 

Sevgi ATEŞ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Yenidoğan Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğunbakım Transfüzyon İşleyişi

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

 

 

Ayşe TIRAŞLI

Transfüzyon Güv. Komitesi

Dahiliye Servis Sorumlusu Hemşiresi

Dahiliye Servisi Transfüzyon İşleyişi

Dahiliye Servisi

 

 

Aliye ÇELİK

Transfüzyon Güv. Komitesi

Çocuk Servis Sorumlu Hemşiresi

Çocuk Servisi Transfüzyon İşleyişi

Çocuk Servisleri

 

 

Şükriye TUNCER

Transfüzyon Güv. Komitesi

Kadın Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi

Kadın Doğum Servisi Transfüzyon İşleyişi

Kadın Doğum Servisleri

 

 

Mehtap DOĞAN

Transfüzyon Güv. Komitesi

Ortopedi Servis Sorumlu Hemşiresi

Ortopedi Servisi Transfüzyon İşleyişi

Ortopedi Servisi

 

 

Sevilay BOZKURT

Transfüzyon Güv. Komitesi

Genel Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

Yoğunbakım Ünitesi Transfüzyon İşleyişi

Yoğunbakım Ünitesi

 

 

Yılmaz ÇERÇİ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Anestezi Teknisyenleri Birim Sorumlusu

Ameliyathane Transfüzyon İşleyişi

Ameliyathane Hizmetleri

 

 

Doğan DÖNMEZ

Transfüzyon Güv. Komitesi

Acil Servis Sorumlusu

Acil Servis Transfüzyon İşleyişi

Acil Servis Hizmetleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Radyasyon Güv. Komitesi

Başhekim Yardımcısı(Biyokimya Uzmanı)

Komitenin Tüm Kararları

Komitenin Tüm İşlevleri

 

Uz. Dr. Ahmet Can Çağlar

Radyasyon Güv. Komitesi

Radyasyon Onkoloji Uzmanı

Radyasyon Onkoloji Alanları

Radyasyon Onkoloji birimi

 

Uz. Dr. Mustafa BARDAKÇI

Radyasyon Güv. Komitesi

Radyoloji Uzmanı

Görüntüleme Hizmetleri

Görüntüleme Hizmetlerini Tüm Alanları

 

 

Uz. Dr. Deniz ERSOY

Radyasyon Güv. Komitesi

Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Alanları

Nükleer Tıp

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Radyasyon Güv. Komitesi

Kalite Direktörü

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi

 

 

Bahadır BİNİCİ

Radyasyon Güv.Komitesi

Kalite Birim Çalışanı

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunur.

Kalite Yönetimi

 

 

Ali OLGUNER

Radyasyon Güv. Komitesi

Sağlık Fizikçisi

Komite Organizasyonu, İşleyişi ve Sekreteryası

Tüm Alanlar

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

İlaç Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Süheyla KALA

İlaç Yönetim Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hasta Bakım Hizmetleri ve Tüm Klinikler

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

Erhan SIĞIRTMAÇ

İlaç Yönetim Ekibi

Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı

Stok Miktar, Miat Takipleri Ve Kontrolleri

Tüm Depolar

 

Ecz. Muhittin ŞENSOY

İlaç Yönetim Ekibi

Eczane Birim Sorumlusu

Tüm Hastane İlaç-Malzeme Sirkülasyonu

Eczane Hizmetleri

 

Ecz. Meryem DOKUYUCU

İlaç Yönetim Ekibi

Eczacı

Tüm Hastane İlaç-Malzeme Sirkülasyonu

Eczane Hizmetleri

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İlaç Yönetim Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Güvencesi Konusunda Gerekli Olan Durumlarda Hastanenin Diğer Ekip Ve Komisyonlarına Tavsiyelerde Bulunur

Kalite Yönetimi

 

Uz. Dr. İsmail Hakkı HOROZ

İlaç Yönetim Ekibi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

EHU, Akılcı İlaç Kullanımı, Cerrahi Profilaksi Rehberleri

Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

Sevgi ATEŞ

İlaç Yönetim Ekibi

Yenidoğan Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

 

 

Sevilay BOZKURT

İlaç Yönetim Ekibi

Genel Yoğunbakım Birim Sorumlusu

Yoğun Bakım İlaç Takip İşlemleri

Yoğun Bakım Hizmetleri

 

 

Yılmaz ÇERÇİ

İlaç Yönetim Ekibi

AnesteziTeknisyenleri Birim Sorumlusu

Ameliyathane ve Diğer Birimlerin İlaç Takip İşlemleri

Ameliyathane Hizmetleri

 

 

Yıldız BİNİCİ

İlaç Yönetim Ekibi

Enfeksiyon Hemşiresi

Akılcı İlaç Kullanımı, Cerrahi Profilaksi Rehberleri Ve Eğitimleri

Enfeksiyon Hizmetleri

 

 

Aynur BASIK

İlaç Yönetim Ekibi

Doğumhane Birim Sorumlusu

Doğum Hizmetleri İlaç ve Malzeme Takip İşlemleri

Doğum Hizmetleri

 

 

Doğan DÖNMEZ

İlaç Yönetim Ekibi

Acil Servis Sorumlusu

 

Acil Servis İlaç ve Malzeme Takip İşlemleri

Acil Sağlık Hizmetleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Figen DUMAN

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Başhekim Yardımcısı(Ekip Başkanı)

Ekibin aldığı Tüm Kararlar

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Süheyla KALA

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Direktörü

Hasta Hakları ve Dışındaki Şikayet ve Öneriler

Kalite Yönetimi

 

 

Mesut ÇAM

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri

Hasta Hakları Hiz.

 

 

Ülkü COŞKUN

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Hasta Hakları ve Dışındaki Şikayet ve Öneriler

Kalite Yönetimi

 

 

Meryem KARAMAN

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Memur

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri

Hasta Hakları Hiz.

 

 

Elif YILMAZ

Hasta ve Yakınlarının Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Hemşire

Hasta veya Yakınlarının Şikayet ve Öneri Takipleri (Ek Bina)

Hasta Hakları Hiz.

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Figen DUMAN

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Başhekim Yardımcısı(Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Süheyla KALA

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Sağlık Bakım Hizmetleri. Müdürü

Tıbbi Hizmetlere Ait Kararlar

Tıbbi Hizmetler

 

 

Ömer KONYALIGİL

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Şikayet-Öneri Kutuları, HBYS Üzerinden Olan Şikayetler

Çalışan Öneri Şikayetleri

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Direktörü

Çalışanların Şikayet ve Öneri Takipleri

Kalite Yönetimi

 

 

Serap AŞMER

Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Çalışanların Şikayet ve Öneri Takipleri

Kalite Yönetimi

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Figen DUMAN

Öz Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Direktörü

Ekibin Gerekli Uygulamaları ve Organizasyonu

Kalite ve Verimlilik Hiz.

 

 

Ülkü ÇOŞKUN

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.i

 

 

Serap AŞMER

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

 

Betül M. BAYAROĞULLARI

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

 

 

Bahadır BİNİCİ

Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Saha Uygulamaları, Değerlendirmeler

Kalite ve Verimlilik Hiz.

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Abdurrahman SARCAN

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Hüseyin MERT

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Afet Planı, Tahliye Planı

Ana Bina

 

 

Ahmet ORAL

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Müdür Yardımcısı

Ek Bina Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ek Bina

 

 

Mustafa K. AKIN

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Ekibin Gerekli Uygulamaları ve Sekrerteryası

Sivil Savunma Hiz.

 

 

Abdulhamit BOZKURT

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi Yönetimi Uygulamaları

Bilgi İşlem Hiz.

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Standartları

Kalite Yönetimi

 

 

Emrah ZEMZEMOĞLU

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Elektirik Elektronik Mühendisi

Teknik Alanlar

Teknik Hiz.

 

 

Kemal ERGİNER

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

Teknik Birim Sorumlusu

Teknik Alanlar

Teknik Hiz.

 

 

Cuma ZOBU

Acil durum ve Afet Yönetimi Ekibi

GüvenlikBirim Sorumlusu

Güvenlik, Koruma

Güvenlik Hiz.

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Özer İNAL

Bina Turu Ekibi

Teknik Hizmetler Müdürü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Hüseyin MERT

Bina Turu Ekibi

Müdür Yardımcısı

Destek Hizmetlerin Yürütülmesi

Destek Hizmetleri

 

 

Osman SAKALI

Bina Turu Ekibi

Müdür Yardımcısı

Teknik Alan Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Alanlar

 

 

Mustafa K. AKIN

Bina Turu Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Ekip Sekreteryası

Organizasyon İşlemleri

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Bina Turu Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Standartları ve Gerekli İyileştirmelerin Takibi

Kalite Yönetimi

 

 

Emrah ZEMZEMOĞLU

Bina Turu Ekibi

Elektrik Elektronik Mühendisi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Hiz.

 

 

Kemal ERGİNER

Bina Turu Ekibi

Teknik Birim Sorumlusu

İyileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teknik Hiz.

 

 

Semra DEMİREL

Bina Turu Ekibi

Çevre Sağlığı Teknisyeni

Atık Yönetim Çalışmaları

Atık Hiz.

 

 

Serkan Sabit DURAN

Bina Turu Ekibi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İSG Hiz.

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Nütrisyon Destek Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip Başkanı)

Nütrisyon Yönetimi

Ekibin Tüm Faaliyetleri

 

 

Süheyla KALA

Nütrisyon Destek Ekibi

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Sağlık Uygulamaları

Servisler, Yoğun Bakım

 

 

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Nütrisyon Destek Ekibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

 

 

Uz. Dr. Metin ESER

Nütrisyon Destek Ekibi

Yoğunbakım Uzmanı

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Hizmetleri

 

 

Derya KADIOĞLU

Nütrisyon Destek Ekibi

Eczacı

Eczane Hizmetleri

TPN Ünitesi, İlaç Depo

 

 

Yeliz İLKBAŞARAN

Nütrisyon Destek Ekibi

Diyetisyen

Diyet Uygulamaları

Servisler, Yoğunbakımlar

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Nütrisyon Destek Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

 

 

Serap AŞMER

Nütrisyon Destek Ekibi

Kalite Birim Çaslışanı

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

 

 

Gülay GÖNÇ

Nütrisyon Destek Ekibi

Nütrisyon Hemşiresi

TPN hazırlanması, Dağıtımı

TPN Ünitesi

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd (. Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Uz. Dr. Özgür ŞAHAN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd.

Turuncu Kod İşleyişi

Turuncu Kod Yönetimi

 

 

Abdurrahman SARCAN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Tüm Renkli Kod Hizmetlerinde Güvenlik, Destek ve Ekipman Eksikliğinin Giderilmesi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Özer İNAL

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Teknik Hizmetler Müdürü

Renkli Kodların Teknik Olarak İşleyişinin Sağlanması

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Süheyla KALA

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Tüm Renkli Kodların Tatbikatları, İşleyişi, Tespit Edilen Eksiklikler

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Ahmet ORAL

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı (Ek Bina)

Ek Bina Tüm Renkli Kodlarının İşleyişinin Sağlanması

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Hüseyin MERT

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı

Tüm Renkli Kod Hizmetlerinde Güvenlik, Destek ve Ekipman Eksikliğinin Giderilmesi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Osman SAKALLI

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Müdür Yardımcısı

Renkli Kodların Teknik Olarak İşleyişinin Sağlanması

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

Uz. Dr. Bülent ABDULHAYOĞLU

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Mavi Kod İşleyişi

Mavi Kod Yönetimi

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları, Renkli Kod Tatbikatları ve İşleyişi

Tüm Renkli Kod İşleyişi

 

 

Mustafa K. AKIN

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Sivil Savunma Uzmanı

Kırmızı Kod İşleyişi

Kırmızı Kod Yönetimi

 

 

Yılmaz ÇERÇİ

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Anestezi Teknisyenleri Birim Sorumlusu

Mavi Kod İşleyişi

Mavi Kod Yönetimi

 

 

Cuma ZOBU

Renkli Kodlar Yönetim Ekibi

Güvenlik Birim Sorumlusu

Tüm Kodların Güvenliği

Güvenlik Hizmetleri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Özer İNAL

Bilgi Güvenliği Ekibi

Teknik Hizmetleri Müdürü (Ekip Başkanı )

Ekibin Tüm Alanları

Bilgi Yönetim Sisteminin Tüm Alanları

 

 

Abdulhamit BOZKURT

Bilgi Güvenliği Ekibi

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

HBYS Tüm Alanları

 

 

Muhammer ATEŞ

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

HBYS Tüm Alanları

 

 

Ahmet KILCI

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

HBYS Tüm Alanları

 

 

Nebil BAYRAKTAR

Bilgi Güvenliği Ekibi

Sistem Destek Uzmanı

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

HBYS Tüm Alanları

 

 

Kemal GÜNERİ

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi İşleyişi

HBYS Tüm Alanları

 

 

Mehmet KAYA

Bilgi Güvenliği Ekibi

Sistem Destek Uzmanı

Teknik Destek Hizmetleri

Teknik Destek Alanları

 

 

Zehra SİPAHİOCAĞI

Bilgi Güvenliği Ekibi

SBS Yazılım Sorumlusu

ARGE Hizmetleri

HBYS Destek Alanları

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Kalite Direktörü (Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Alanları

Sisteme Yapılan Tüm Bildirimler

 

 

Bahadır BİNİCİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Kalite Birim Çalışanı

Bildirimlerin Takibi, Ekip Sekreteryası

Bildirim Listeleri

 

 

Muhittin ŞENSOY

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Eczane Birim Çalışanı

İlaç Hataları Bildirimleri

Eczane, İlaç Depo

 

 

Pınar AKSOY

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu

Laboratuvar Hataları Bildirimleri

Laboratuvarlar

 

 

Layık CİDE

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

Tranfüzyon Birim Sorumlusu

Transfüzyon Hataları Bildirimleri

Transfüzyon Merkezi, Transfüzyon İşleyişi

 

 

Kısmet KABAALİ

İstenmeyen Olay Bildirimleri Analiz Ekibi

İş yeri Hemşiresi

Çalışan Güvenliği Bildirimleri

Çalışan Güvenliği

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Uz. Dr. Özgür ŞAHAN

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Başhekim Yrd. (Ekip Başkanı )

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm Alanları

 

 

Uz. Dr. Metin EKER

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Yoğunbakım Hekimi

Yoğunbakım Vizit ve Karar Mekanizması

Yoğunbakım Hizmetleri

 

 

İ.Murat KAHRAMAN

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Sunum Alanları

Sosyal Hizmetler

 

 

Ayşe KÖYLÜ

Doku ve Organ Nakli Yönetim Ekibi

 

Hemşire (Organ Bağış Birimi)

Ekip Organizasyon ve Sekreteryası

Yetki Verilen Alanlar

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

 

Dr. Figen DUMAN

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı(Ekip Başkanı)

Ekibin Tüm Kararları

Ekibin Tüm İşlevleri

 

 

Dr. Ali H. DEMİRLİ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kalite Direktörü

Kalite Uygulamaları

Tüm Birimler

 

 

Uz. Dr. Eray BEYAZ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Göz Hastalıkları Uzmanı

Katarakt Takibi

USS Göz Hastalıkları Verileri

 

 

Uz. Dr. Cengiz HAKSÖZ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Üroloji Uzmanı

Prostat CA Takibi

USS Ürolojik Hastalıklarının Verileri

 

 

Uz. Dr. Mustafa MAVİ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kalp Damar Cerrahisi

Koroner Kalp Hastalıkları Takibi

USS Kalp Hastalıkları Verileri

 

Uz. Dr. Barış KAVVASOĞULLARI

linik Kalite İyileştirme Ekibi

Kardiyoloji Uzmanı

Koroner Kalp Hastalıkları Takibi

USS Kalp Hastalıkları Verileri

 

Uz. Dr. Memduh HEYBELİ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Ortopedi Uzmanı

Diz Kalça Protezleri Takibi

USS Ortopedi Hastalıklarının Verileri

 

Uz. Dr. Murat GÜLLÜ

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Dahiliye Uzmanı

DM Takibi

USS Dahiliye Hastalıklarının Verileri

 

Uz. Dr. Özcan DEMETGÜL

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Nöroloji Uzmanı

İnme Takibi

USS Nörolojik Hastalıkların Verileri

 

Uz. Dr. Ali Semir ÖZGÜL

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Göğüs Hastalıları Uzmanı

KOAH Takibi

USS Göğüs Hastalıklarının Verileri

 

Uz. Dr. Müfit ŞENSAL

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Gastro Cerrahi Uzmanı

Kolorektal CA Takibi

USS Gastroloji Hastalıkları Verileri

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

İMZA

Uz. Dr. Özgür ŞAHAN

Sevk İnceleme Komisyonu

Başhekim Yardımcısı(Komisyon Başkanı)

Komisyonun Tüm Kararları

Komisyonun Tüm İşlevleri

 

Uz. Dr. Cihat YEL

Sevk İnceleme Komisyonu

Acil Tıp Uzmanı

Acil Servis Sevkleri

Acil Sağlık Hizmetleri

 

Uz. Dr. Arife TOKSÖZ

Sevk İnceleme Komisyonu

Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

Yoğun Bakım Sevkleri

Yoğun Bakım Hizmetleri

 

Uz. Dr. Murat GÜLLÜ

Sevk İnceleme Komisyonu

İç Hastalıkları Uzmanı

Dahiliye Sevkleri

Dahiliye Hizmetleri

 

Uz. Dr. Barış KAVVASOĞLU

Sevk İnceleme Komisyonu

Kardiyoloji Uzmanı

Kardiyoloji Sevkleri

Kardiyoloji Hizmetleri

 

Uz. Dr. Hüseyin DUR

Sevk İnceleme Komisyonu

Genel Cerrahi Uzmanı

Genel Cerrahi Sevkleri

Genel Cerrahi Hizmetleri

 

Uz. Dr. Metin ESER

Sevk İnceleme Komisyonu

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğun Bakım Sevkleri

Yoğun Bakım Hizmetleri

 

Ayşe KONYALİGİL

Sevk İnceleme Komisyonu

İstatistik Birim Sorumlusu

Tüm Kayıtların Takibi ve Organizasyonu

İstatistik-TİSİM

 

ADI-SOYADI

BULUNDUĞU KOMİTE/EKİP/KURUL

GÖREV TANIMI

SORUMLULUK ALANLARI

YETKİ ALANLARI

 

Uz. Dr. Abdullah ÇOLAK

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Başhekim Yardımcısı(Komisyon Başkanı)

Komisyonun Tüm Kararları

Komisyonun Tüm İşlevleri

 

Uz. Dr. Süleyman YAPAR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Lab. Verileri

Biyokimya Lab. Hizmetleri

 

Uz. Dr. Şermin Meriç YAPAR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Transfüzyon Merkezi. Verileri

Transfüzyon Merkezi Hizmetleri

 

Uz. Dr. Ceren AÇIKALIN

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyon Hast. Lab. Verileri

Enfeksiyon Hast. Hizmetleri

 

Uz. Dr. Hüseyin DUR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Genel Cerrahi Uzmanı

Genel Cerrahi Lab. Verileri

Genel Cerrahi Hizmetleri

 

Uz. Dr. Cuma DUMAN

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Mikrobiyoloji Lab. Verileri

Mikrobiyoloji Lab. Hizmetleri

 

Beyhan HÜR

Laboratuvar Analiz Komisyonu

Bilgi İşlem Personeli

Tüm Kayıtların Takibi ve Organizasyonu

Komisyon Karar ve Kayıtları