T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Genetik

Güncelleme Tarihi: 04/09/2019

Tıbbi Genetik klinik ve laboratuvar hizmetlerini kapsayan bir tıpta uzmanlık dalıdır. 

Tıbbi Genetik polikliniğinde çocuk ve erişkin hastalara yönelik klinik genetik hizmeti verilmektedir.  Sadece kişi/hastaya değil kan bağı olan üst kuşak ve gelecekte aileye katılacak tüm bireylere odaklı çalışılmaktadır. Poliklinik hizmeti  anamnez, aile ağacı çizimi, fizik muayene, tanıya yönelik genetik ve genetik olmayan testlerin değerlendirilmesi, gerekli genetik testlerin planlanması, sonuçların yorumlanması, genetik danışma verilmesi, aile içinde risk altındaki bireylerin saptanması, yeni gebeliklerde preimplantasyon/prenatal genetik tanı gerçekleştirilmesi konularını kapsamaktadır.

Tıbbi Genetik, hastalıkların tanı ve takibinin yapılmasında tıbbın diğer uzmanlık alanları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Hastalıkların ön tanısına yönelik genetik analizler anlaşmalı olduğumuz Sağlık Bakanlığına bağlı genetik tanı merkezi aracılığı ile  yapılmaktadır. Analiz sonuçları hakkında hastaya/aileye genetik danışmanlık verilmektedir. 

Tıbbi Genetik Polikliniğinde verilen başlıca hizmetler;

-Tekrarlayan gebelik kayıpları, çocuk sahibi olamama sorunu olan, ailede genetik hastalık, akraba evliliği, doğumsal anomalili çocuk öyküsü olan çiftlerde gerekli genetik testlerin planlanması

-Riskli gebeliklerin takibinde prenatal tanı hizmeti (Amniosentez, koryon villus biyopsi vs. fetal materyalden  genetik analiz)

-Zihinsel gerilik, gelişimsel gerilik, doğumsal anomalisi olan sendromik  çocukların genetik tanı ve takibinin yapılması 

-FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi), trombofili, talasemi (Akdeniz Anemisi), DMD, SMA , Kistik Fibrozis,  Marfan Sendromu, metabolik hastalıklar gibi genetik hastalıklarda tanı 

-Ailesel kanser öyküsü olan bireylere genetik danışmanlık verilmesi, gerekli hallerde genetik test planlanması 

-Kanser hastalarında tanının genetik komponentinin belirlenmesi olarak sayılabilir.

Yapılan testler hakkında bilgi almak için Tıbbi Genetik Polikliniğine başvurunuz.