T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Perinatoloji Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 15/05/2018

Perinatoloji Polikliniği

Polikliniğimizde gebeliğe eklenen hipertansiyon, diyabet,kan uyuşmazlığı gibi hastalığı olan, çoğul gebelik gibi risk faktörü taşıyan gebelerin ayaktan takipleri yürütülmektedir.

Polikliniğimiz genel riskli gebelikler yanında çoğul gebelikler, gebelik + endokrinolojik hastalıklar, gebelik ve hipertansiyon olmak üzere hastaların tekelden ve daha düzenli takipleri sağlanmıştır. Hastalar bu birime doğrudan başvurabilir, dış merkezlerden refere edilebilir veya antenatal poliklinik takibi sırasında sorun tespit edildiği durumlarda yönlendirilebilir.

 Hastaların rutin ultrasonografik incelemelerine ek olarak, renkli dopplersonografi ve anomali taramaları yapılmaktadır.

 Tüm dünyada olduğu gibi merkezimizde de yüksek riskli gebe hasta grubunun tetkik, tedavi ve bakım süreçleri ayrı bir konsept olarak ele alınmaktadır.

Polikliniğimizde endikasyonu olan hastalara amniosentez, koryon villus örneklemesi (CVS), kordosentez, fetal redüksiyon gibi invaziv girişimler uygulanmaktadır.

Perinatoloji Bölümünde erken doğumun önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin yakından takip altında tutularak sürecin en kapsamlı şekilde yönetilebilmesi oldukça önemlidir.
Bununla birlikte, Perinatoloji Bölümü gebe kadınların ve bebeklerinin sağlığını yakından takip etmek; anne karnındaki bebeğe ait (fetal) anormalliklerin erken teşhisini, kromozomal anormalliklerin taranmasını, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesini de mümkün kılmaktadır.