T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Esat DUYMUŞ Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

DSC_3217.JPGCerrahi Onkoloji;

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı içerisinde özelleşmiş bir bilim dalıdır. Kanser cerrahisi ile ilgilenir. Kanserin önlenmesi, erken teşhisi, tanı sonrası kanserin cerrahi tedavisi ve cerrahiden sonra takip aşamasından primer sorumludur. Kanser tedavisi doğru ve zamanında tanı konularak, gecikmeden tedavi gerektiren bir sağlık problemidir. Bu yüzden multidisipliner bir yaklaşımla ilgili branşların koordineli bir şekilde çalışmasını gerektirir. Kliniğimizde  Melanom ve Sarkom eksizyonu( İnguinal lenfatik diseksiyon,Melanom için SLND, abdominal sarkom rezeksiyonu, Gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi),  Gastrointestinal Cerrahi(Mide Kanseri için: Gastrektomi+D2LND, Pankreas Kanseri için: Whipple ameliyatı,total pankreatektomiler, Karaciğer Kanseri: Major karaciğer rezeksiyonu, Kolon Kanseri: Kolon rezeksiyonu, Rektum Kanseri: Rektum rezeksiyonu(TME), Karın içi Kanser Yayılımı için: Peritonektomi karın içi sıcak kemoterapi (HİPEC) yöntemleri ve diğer palyatif işlemler Laparoskopinin tanı, evreleme ve tedavi amaçlı kullanımı), Endokrin - meme cerrahisi(Tiroid Kanseri için: Tiroidektomi ,gerektiğinde boyun lenf bezlerinin diseksiyonu, Böbreküstü bezi kanseri: Adrenalektomi, Meme Kanseri İçin:Mastektomi + koltuk altı diseksiyonu, meme koruyucu cerrahi (lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisisi) prosedürleri uygulanabilmektedir.